IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, zwana dalej "Izbą" jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i małej przedsiębiorczości w rozumieniu ustawy prawo działalności gospodarczej  (Dz.U. z 1999 roku nr. 101 poz. 1178 z późniejszymi zmianami) oraz organizacją pracodawców (Dz. U. z 1991 r nr 55 poz. 235 z późniejszymi zmianami).

Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 06 lipca 2001 roku o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. nr. 100 poz. 1080) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. nr 56 poz. 6 z 2001 roku z późniejszymi zmianami).

Izba posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz.U. nr 17 poz. 92 z 1989 roku z późniejszymi zmianami).

 

W załącznikach znajdują się pełne dokumenty, które określają status prawny oraz pełne informacje o Izbie tj.:

Ustawa o Rzemiośle