IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Zbiór plików do pobrania:

Wnioski:

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu SPRAWDZAJĄCEGO

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu CZELADNICZEGO

 

Dla uczniów III roku Szkoły Branżowej I Stopnia

 

Dla kandydatów nie będącymi uczniami III roku Szkoły Branżowej I Stopnia

 

Wniosek o przystąpienie do egzaminu MISTRZOWSKIEGO (w formacie Word i PDF)

 

 

Wniosek o Wydanie DUPLIKATU

 

Wniosek o wpis kwalifikacji zawodowych do CEIDG