IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

Skład Komisji Rewizyjnej.

-          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej    - Eugeniusz Onyśk

-          Zastępca Przewodniczącego              - Andrzej Liberek

-          Sekretarz Komisji                            - Krzysztof Wąsowski