IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Działalność rzemiosła i organizacji rzemieślniczych w zakresie oświaty zawodowej jest oprócz gospodarczej, jedną z głównych dziedzin działalności. W tym obszarze podejmowanych jest szereg działań i rozwiązywanych problemów, służących doskonaleniu organizacji i przebiegu nauki zawodu, organizacji i przebiegu sesji izbowych komisji egzaminacyjnych. Nadrzędnym celem wszystkich tych działań jest stałe podnoszenie poziomu kształcenia młodocianych pracowników w zakładach rzemieślniczych.

  • Średniorocznie w zakładach rzemieślniczych na trenie działalności Izby praktyczną naukę zawodu pobiera około 3.600 młodocianych pracowników,
  • Praktyczna naukę zawodu prowadzi około 1160 zakładów rzemieślniczych członków organizacji cechowych zrzeszonych w naszej Izbie
  • Zarząd na obecną kadencje powołał 36 izbowych Komisji Egzaminacyjnych dla 47 zawodów,
  • Średnio w roku komisje odbywają 140 sesji egzaminacyjnych , z tego około 40% w terenie w oparciu o bazę lokalową Cechów,
  • Na wniosek Cechów, akceptowany przez Zarząd Izby w ramach egzaminów praktycznych wykonywane są prace na rzecz budynków i lokali cechowych (np. remonty, naprawy itd.).
  • Stosowana jest praktyka łączenia kandydatów z 2 lub 3 Cechów położonych blisko siebie i organizowanie sesji egzaminacyjnych w jednej z tych organizacji,
  • Do egzaminów w każdym roku przystępuje około 1400 osób, z tego na tytuł czeladnika 1200, mistrza 200 i egzaminów sprawdzających dla osób dorosłych oraz młodocianych około 100 osób.
  • Izba organizuje szkolenia, kursy dokształcające, kwalifikacyjne, seminaria.