IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień Sądów Cechowych. Sąd Odwoławczy może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie lub postanowienia Sądu Cechowego.

Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

Skład Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego

  • Zygmunt Celiński - Przewodniczący
  •  Bożena Kapczyńska - Zastępca Przewodniczącego
  • Wiesław Kowalski - Członek
  • Tomasz Majak - Członek
  • Robert Marczak - Członek