IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
Czcionka:

Wpis kwalifikacji rzemieślniczych do CEIDG

 Przedsiębiorco!

Jeżeli posiadasz kwalifikacje zawodowe potwierdzone Dyplomem mistrza lub Świadectwem czeladniczym złóż wniosek do właściwej izby o wpis kwalifikacji do CEIDG.

Od 1 października 2020r. izby rzemieślnicze z mocy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) na wniosek przedsiębiorcy posiadającego kwalifikacje rzemieślnicze w postaci Dyplomu mistrzowskiego oraz Świadectwa czeladniczego mogą wpisywać informacje na ten temat w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki temu, każdy kto korzysta z wyszukiwarki CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl) może sprawdzić, czy przedsiębiorca posiada kwalifikacje potwierdzone państwowym dokumentem – tytułem mistrza i/lub czeladnika w zawodzie.

Wniosek możesz złożyć do izby, która wydała dokument lub do najbliższej izby, która przekaże go właściwej.

Przedsiębiorcom, którzy zdadzą egzamin po 1 października 2020r. izba rzemieślnicza ma obowiązek wprowadzić informację o posiadanej kalifikacji z mocy ustawy. Należy poinformować izbę o prowadzonej działalności poprzez wypełnienie właściwej rubryki we wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Osoby, które złożyły wnioski przed 1 października 2020r. proszone są o podanie informacji o prowadzonej działalności bezpośrednio po egzaminie. 

Publikacja danych o kwalifikacjach nie dotyczy wpisów wykreślonych z CEIDG.

Wniosek do pobrania: 

 

Wnioski dostępne są również na stronach CEIDG, ZRP oraz izb rzemieślniczych.