IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
Czcionka:

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

43 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego 

na Jasną Górę w dniu 30 czerwca 2024 r. 

 

  


Zapraszamy na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Organizowany przez działające przy Izbie Mazowieckie Centrum Edukacji, Promocji i Doradztwa Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu (m.in. szkolenie młodocianych pracowników).

Program kursu został zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie pismem znak: KPZ.5633.4.2020.KK i jest zgodny z ramowym programem określonym przez MEN (załącznik do rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)).

Czas trwania: kurs obejmuje 48 godzin, w tym 40 godzin zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki oraz 8 godzin zajęć z umiejętności dydaktycznych.

Rozpoczęcie najbliższego kursu:  

- termin rozpoczęcia 18 maja 2024 r.

- termin zakończenia 15 czerwca 2024 r.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs realizowany będzie w formie stacjonarnej (umiejętności dydaktyczne) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (realizacja treści nauczania w dogodnym dla uczestnika czasie).

Warunki uczestnictwa odpowiadają warunkom dotyczącym kwalifikacji, jakie należy posiadać, aby pełnić rolę instruktora praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391). W kursie mogą brać udział również inne osoby chcące uzyskać, uzupełnić wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu:

- 750,00 dla członków organizacji rzemieślniczej zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie,

- 850,00 zł dla pozostałych osób.

Opłaty należy dokonywać na nr konta Izby 97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

Wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłaszanie się za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Izby.

 Szczegółowych informacji udzielają:

- Agnieszka Harasim: tel. 22 620 50 17, 506 842 367, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Adrian Wiśniewski: tel. 22 654 96 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


W dniu 09 lutego 2024 r.  odbyło się posiedzenia Zespołu roboczego ds. oświaty działającego w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie mazowieckim  podczas, którego Członkowie Zespołu wraz z ekspertami z organizacji rzemiosła, Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, a także  Biura Edukacji m.st. Warszawy, dyskutowali o najpilniejszych wyzwaniach i bolączkach dotyczących dualnego kształcenia zawodowego w rzemiośle.

 Z ramienia Izby w spotkaniu udział wzięli :

Włodzimierz Ostrowski – Prezes Zarządu Izby

Agnieszka Harasim – Dyrektor Izby

 Janusz Borzyński – Dyrektor Biura Cechu w Pułtusku

 

Więcej informacji na stronie internetowej:  https://bip.mazovia.pl/pl/wrds/aktualnosci/dualne-ksztalcenie-zawodowe-w-rzemiosle.html

 


 

 

 


XXI edycja ogólnopolskiego konkursu
o zasadach bezpieczeństwa 
i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych
„Bezpiecznie od startu” – etap regionalny

 

6 listopada 2023r. w siedzibie Izby odbył się etap regionalny XXI edycji ogólnopolskiego konkursu o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu” organizowany przez naszą Izbę przy wsparciu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie.

 Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad BHP wśród uczniów zawodu w rzemiośle. Adresatami konkursu są uczniowie rzemiosła, czyli młodociani pracownicy zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych oraz uczniowie odbywający praktykę u rzemieślników.

Zakres tematyczny Konkursu obejmuje problematykę prawa pracy oraz BHP przewidzianego w programach nauki, a także tematykę szkolenia podstawowego z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, psychologii prac, ppoż. oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

 W tym roku uczniowie rzemiosła reprezentowali Cechy w: Garwolinie, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie oraz Siedlcach.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji wyłonieni zostali Zwycięscy:

I miejsceJulia Święcka, uczennica w zawodzie fryzjer, reprezentantka Cechu w Mławie

II miejsce Piotr Terpiłowski, uczeń w zawodzie cukiernik, reprezentant Cechu w Siedlcach

III miejsce Alicja Czaus, uczennica w zawodzie cukiernik, reprezentantka Cechu w Siedlcach

 Laureaci dwóch pierwszych miejsc będą reprezentować Izbę podczas Finału Konkursu, który odbędzie się 5 grudnia 2023r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego.

 Wszystkim opiekunom i uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesu w Etapie Ogólnopolskim !

 Dziękujemy również Przedstawicielom Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie za udział w Komisji konkursowej oraz  wsparcie przy organizacji Konkursu.”

   

 

    

Komisja Konkursowa i uczestnicy podczas pisania testu.

   

                            Laureatka I miejsca wraz z komisją                                      Laureatka,  Prezesem Izby, przedstawiciel Cechu w Mławie

 Uczestnicy Konkursu wraz z Komisją Konkursową

 


 

 


50 - lat
Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

1973 - 2023 

 

W dniu 26 maja 2023 r. odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia powstania Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, które poprzedził zjazd Delegatów Izby.

Udział w uroczystości wzięli Rzemieślnicy - przedstawiciele organizacji zrzeszonych w naszej Izbie, przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego, przedstawiciele władz oraz instytucji współpracujących z Izbą, Seniorzy Rzemiosła Mazowsza, Kurpi i Podlasia, pracownicy Izby oraz organizacji rzemieślniczych.

Obchody jubileuszu rozpoczęło uroczyste wprowadzenie pocztu sztandarowego oraz Hymn Państwowy.

 

     

Prezes Izby Pan Włodzimierz Ostrowski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym podkreślił, że „środowisko rzemieślnicze na przestrzeni dziejów zawsze reprezentowało jedność społeczno – zawodową i dążenie do samorządności, stąd płynęła jego siła i społeczna użyteczność. Dzisiaj jak nigdy dotąd potrzebna jest konsolidacja środowiska rzemieślniczego dla jego obrony i stworzenia perspektyw rozwoju.”

 

 

Z okazji Jubileuszu 50-lecia naszej Izby zasłużonym działaczom samorządu rzemiosła, gościom i pracownikom organizacji rzemieślniczych przyznane zostały odznaczenia, w tym najwyższe odznaczenie w Rzemiośle Szabla im. Jana Kilińskiego.

                   

     

 

 Gościom z zaproszonych instytucji współpracujących z Izbą zostały wręczone okolicznościowe medale, natomiast przedstawiciele zrzeszonych w Izbie organizacji odebrali okolicznościowe statuetki.

       

Wiceprezes Związku Rzemiosła Polskiego Zdzisław Siwiński

       

Z ramienia Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika w Jubileuszu uczestniczył oraz  przekazał Dyplom gratulacyjny Dariusz Stopa - Dyrektor Delegatury UM w Siedlcach 

 

     

       

 

Serdecznie dziękujemy za ciepłe słowa od zaproszonych Gości,

a wszystkim za udział w uroczystości i wspólne świętowanie!

 

Dalszą część jubileuszu uświetnił zespół artystyczny "RUNO"

     

 

oraz jubileuszowy tort

     

 

 

 


Zapraszamy na Kurs  kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Organizowany przez działające przy Izbie Mazowieckie Centrum Edukacji, Promocji i Doradztwa Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu (m.in. szkolenie młodocianych pracowników).

Program kursu został zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie pismem znak: KPZ.5633.4.2020.KK i jest zgodny z ramowym programem określonym przez MEN (załącznik do rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)).

Czas trwania: kurs obejmuje 48 godzin, w tym 40 godzin zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki oraz 8 godzin zajęć z umiejętności dydaktycznych.

Rozpoczęcie najbliższego kursu: 04 sierpnia 2023 r

Zakończenie: 26 sierpnia 2023 r.

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs realizowany będzie w formie stacjonarnej (umiejętności dydaktyczne) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (realizacja treści nauczania w dogodnym dla uczestnika czasie).

Warunki uczestnictwa odpowiadają warunkom dotyczącym kwalifikacji, jakie należy posiadać, aby pełnić rolę instruktora praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391). W kursie mogą brać udział również inne osoby chcące uzyskać, uzupełnić wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu:

- 750,00 dla członków organizacji rzemieślniczej zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie,

- 850,00 zł dla pozostałych osób.

Opłaty należy dokonywać na nr konta Izby 97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

Wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłaszanie się za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Izby.

 Szczegółowych informacji udzielają:

- Agnieszka Harasim: tel. 22 620 50 17, 506 842 367, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Adrian Wiśniewski: tel. 22 654 96 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XLII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę w dniu 25 czerwca 2023 r. 

Tegorocznym organizatorem Pielgrzymki jest  Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie, która zwracając się do wszystkich Izb Rzemieślniczych, Cechów, Spółdzielni Rzemieślniczych prosi jak o najliczniejszy udział, wraz z pocztami sztandarowymi organizacji oraz rodzinami, pracownikami rzemiosła,  Mistrzami szkolącymi i uczniami rzemiosła.

Organizatorzy zachęcają do podtrzymania wielowiekowej tradycji, kultury i prawdziwych chrześcijańskich wartości oraz  przekazywania ich młodocianym pracownikom – uczniom rzemiosła - przyszłym czeladnikom. Szczególnie apelują do zaktywizowania młodzieży i pokazania im, jak ważna dla rzemiosła jest ich przyszłość oraz system wartości w życiu człowieka.

PROGRAM PIELGRZYMKI:

 24 czerwca 2023 r.   (sobota)  21:00 Apel Jasnogórski

 

25 czerwca 2023 r. (niedziela)

9:00     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich


10:00   Zbiórka uczestników (pod Figurą Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza) 

10:15   Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych

10:30   Złożenie kwiatów pod Pomnikiem św. Jana Pawła II

10:30   Uhonorowanie Mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim)
11:00   Msza św. koncelebrowana której przewodniczy biskup pomocniczy Diecezji Tarnowskiej Stanisław Salaterski
13:15   Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

 

 


          

Z żalem informujemy, że w dniu 15 maja 2023 r. odszedł od nas wspaniały, życzliwy serdeczny Kolega, wieloletni pracownik naszej  Izby

     ŚP     Janusz Bańkowski

 Swoim życiem zasłużył na pamięć wszystkich, którzy Go znali.

 Rodzinie i bliskim Składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 Zarząd, Pracownicy Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

 Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r.  w Siedlcach

Msza Święta  o  godzinie 13, 30 w Kościele Rzymskokatolickim pod wezwaniem
Św. Józefa,  Siedlce ul. Sokołowska 124       

Następnie nastąpi odprowadzenie zwłok na
cmentarz  Janowski  w Siedlcach przy ul.  Św. Faustyny Kowalskiej 37.

 


W dniu 20 marca 2023 roku odbyło się inauguracyjne posiedzenie

Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy kadencji 2023-2026.

W imieniu Marszałka Adama Struzika powołania członkom Rady wręczył Wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – organu opiniodawczo-doradczego Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy - weszli przedstawiciele mazowieckich organizacji.
Po ukonstytuowaniu się Rady i zatwierdzeniu jej regulaminu, wybrano:

Krzysztofa Łukę  na przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy,

Agnieszkę Harasim na funkcję wiceprzewodniczącej.

Skład  Rady na nową kadencję:
Krzysztof Czerwiński – NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność",
Waldemar Dubiński – Solidarność Mazowsze,

Anna Grześkiewicz- Głogowska– Forum Związków Zawodowych,

Krzysztof Skrobisz– OPZZ Województwa Mazowieckiego,

Agnieszka Harasim– Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie,

Łukasz Czechowski– Konfederacja Lewiatan,
Ryszard Podgórski – Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskie,

Wojciech Hoduń– Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości,
Teresa Orowiecka –  Mazowiecka Izba Rolnicza,
Krzysztof Łuka –  Zakład Doskonalenia Zawodowego,
Przemysław Potocki – Uniwersytet Warszawski,

Piotr Błędowski- Szkoła Główna Handlowa,

Eliza Misiecka- Federacja Przedsiębiorców Polskich

Sylwester Korgul- Konwent Starostów.

 

Następnie WRRP przystąpiła do swoich zadań wynikających z porządku obrad.

W posiedzeniu udział wzięli: Tomasz Sieradz, dyrektor WUP w Warszawie, Artur Pozorek, wicedyrektor ds. Usług Rynku Pracy, Magdalena Majchrzyk, główna księgowa, mecenas Marek Rychcik oraz pracownicy Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy i Zespołu ds. Struktur i Organizacji WUP w Warszawie.

      


  21.03.2023 r.


Honorowa Odznaka Rzemiosła dla Powiatowego Urzędu Pracy w Makowie Mazowieckim

Związek Rzemiosła Polskiego nadał Honorową Odznakę Rzemiosła Powiatowemu Urzędowi Pracy w Makowie Mazowieckim. Uchwałą Prezydium Związku Rzemiosła Polskiego dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Andrzej Jastrzębski został wyróżniony Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego wraz z odznaką. Odznakę wręczyli przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych z Pułtuska podczas sesji rady powiatu w dniu 8 lutego br. Serdecznie gratulujemy. 

 

         

 

     

 

 

 


             

 

 


     MINISTERSTWO
RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Departament Rynku Pracy
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, tel. 222-500-108
https://www.gov.pl/web/rodzina; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
DRP-V.7101.10.5.2022.BPS Warszawa, 28 października 2022 r.

Organizacje pracodawców i Podmioty wg rozdzielnika


Dotyczy: rozpowszechniania informacji nt. projektu pilotażowego EU Talent Pool i usług sieci EURES

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej wraz z polskimi publicznymi służbami zatrudnienia i OHP przystąpił w ramach Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia (EURES) do projektu pilotażowego „EU Talent Pool” („Europejska Pula Talentów”).
Projekt ten umożliwia osobom z Ukrainy objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV oraz zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES www.eures.europa.eu .
Projekt ten umożliwia pracodawcom polskim zarejestrowanym na portalu EURES przeszukiwanie CV kandydatów do pracy z Ukrainy, którzy posiadają uprawnienia związane z ochroną czasową na terenie Polski, w tym prawo do podejmowania legalnego zatrudnienia w Polsce.
Dodatkowo informuję, że polscy pracodawcy cały czas mają możliwość korzystania z możliwości bezpłatnej rejestracji konta na portalu EURES i przeszukiwania zarejestrowanych w unijnej bazie CV profili kandydatów. Obecnie pracodawcy mają do dyspozycji ok. 1 mln CV obywateli UE/EFTA oraz obywateli państw trzecich posiadających uprawnienia do podejmowania legalnej pracy na terenie UE/EFTA, zainteresowanych pracą w UE/EFTA, w tym w Polsce.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o promocję wśród pracodawców należących do Państwa organizacji, izb, związków, stowarzyszeń, towarzystw, fundacji, rad, forum, konwentów informacji o projekcie pilotażowym „EU-Talent Pool” (zał. 1) oraz o możliwościach skorzystania z usług sieci EURES, w tym skorzystania z unijnej bazy CV na portalu EURES (zał. 2).
W załączeniu (zał. 3 – 5) przekazuję materiały graficzne do wykorzystania w promocji i z góry dziękuję za współpracę.
Z wyrazami szacunku
Ewa Flaszyńska
Dyrektor
Departamentu Rynku Pracy
/-podpisano elektronicznie-/

Załączniki:
1. Informacje nt. projektu pilotażowego „EU Talent Pool”.
2. Usługi EURES dla polskich pracodawców.
3. Broszurka EURES dla pracodawców.

Sprawę prowadzi: Barbara Polańska-Siła
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 538 117 701

 

 

 


                                                              Szanowni

                               Mistrzowie, Instruktorzy praktycznej  nauki zawodu,

                                      Pracownicy organizacji rzemieślniczych

 

         Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Zarząd i pracownicy Izby przekazują wszystkim Mistrzom szkolącym młodocianych pracowników, Działaczom oraz Pracownikom organizacji rzemieślniczych zajmujących się oświatą zawodową, serdeczne podziękowania za zaangażowanie i wkładany trud w proces szkolenia i wychowania młodzieży realizującej kształcenie praktyczne w zakładach rzemieślniczych.

       Zdobywana przez młodzież w trakcie nauki zawodu wiedza i umiejętności praktyczne ułatwią jej w przyszłości start w dorosłe życie zawodowe.

         Za poświęcenie, wkład pracy w kształcenie i wychowanie młodocianych pracowników - uczniów rzemiosła, składamy Państwu wyrazy uznania i podziękowania wraz z życzeniami satysfakcji, wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym.

 

                                                                              W imieniu Zarządu

                                                                   Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

                                                                          Prezes Zarządu Izby - Włodzimierz Ostrowski                                 

 Warszawa, 14 października 2022r.

 

 


 

 

 

 

 


ZAPRASZAMY NA KURS PEDAGOGICZNY DLA
INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU!

 

Rozpoczyna się rekrutacja

Organizowanym przez działające przy Izbie Mazowieckie Centrum Edukacji, Promocji i Doradztwa Rzemiosła i Przedsiębiorczości

Celem kursu jest uzyskanie uprawnień pedagogicznych wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu (m.in. szkolenie młodocianych pracowników).

Program kursu został zatwierdzony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie pismem znak: KPZ.5633.4.2020.KK i jest zgodny z ramowym programem określonym przez MEN (załącznik do rozporządzenia MEN w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391)).

Czas trwania: kurs obejmuje 48 godzin, w tym 40 godzin zajęć z pedagogiki, psychologii i metodyki oraz 8 godzin zajęć z umiejętności dydaktycznych.

Rozpoczęcie najbliższego kursu: ......................

Zakończenie: ...................

Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym.

Kurs realizowany będzie w formie stacjonarnej (umiejętności dydaktyczne) oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (realizacja treści nauczania w dogodnym dla uczestnika czasie).

Warunki uczestnictwa odpowiadają warunkom dotyczącym kwalifikacji, jakie należy posiadać, aby pełnić rolę instruktora praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 r. poz. 391). W kursie mogą brać udział również inne osoby chcące uzyskać, uzupełnić wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Cena kursu:

- 750,00 dla członków organizacji rzemieślniczej zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie,

- 850,00 zł dla pozostałych osób.

Opłaty należy dokonywać na nr konta Izby 97 1240 6292 1111 0000 5015 3091

Wszystkie osoby, które są zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłaszanie się za pomocą załączonego formularza.

Wypełniony formularz należy przesłać skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres Izby.

 Szczegółowych informacji udzielają:

- Agnieszka Harasim: tel. 220 620 50 17, 506 842 367, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Adrian Wiśniewski: tel. 22 654 96 98, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 
Zapraszamy na coroczną Pielgrzymkę Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

 • Uroczystości odbędą się według następującego porządku:

25 czerwca 2022 r

21:00 Apel Jasnogórski

26 czerwca 2022 r

9:00     Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich.
10:00   Zbiórka uczestników (pod Pomnikiem Najświętszej Maryi Panny na błoniach jasnogórskich, Al. Henryka Sienkiewicza).

10:15   Wprowadzenie Starszyzny Cechowej oraz Pocztów Sztandarowych.
10:30   Uhonorowanie mistrzów rzemiosła oraz uczniów (na Szczycie Jasnogórskim).

10:30   Złożenie kwiatów pod pomnikiem św. Jana Pawła II.
11:00   Msza św. koncelebrowana przez arcybiskupa metropolitę katowickiego Wiktora Skworca.
13:00   Przejście ze sztandarami przed Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.

 

W prace nad przygotowaniem tegorocznej pielgrzymki zaangażowany jest ks. Andrzej Nowicki – Duszpasterz Rzemiosła Śląskiego. Msza św. koncelebrowana będzie przez metropolitę katowickiego - arcybiskupa Wiktora Skworca.

- Uroczystości mają odbyć się na Wałach Jasnogórskich – na ołtarzu polowym.

- W razie deszczu możemy przenieść uroczystości do Bazyliki. Zostanie nam udostępniony telebim oraz nagłośnienie.

 


 

Wpis kwalifikacji rzemieślniczych do CEIDG

 Przedsiębiorco!

Jeżeli posiadasz kwalifikacje zawodowe potwierdzone Dyplomem mistrza lub Świadectwem czeladniczym złóż wniosek do właściwej izby o wpis kwalifikacji do CEIDG.

Od 1 października 2020r. izby rzemieślnicze z mocy Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 z późn. zm.) na wniosek przedsiębiorcy posiadającego kwalifikacje rzemieślnicze w postaci Dyplomu mistrzowskiego oraz Świadectwa czeladniczego mogą wpisywać informacje na ten temat w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki temu, każdy kto korzysta z wyszukiwarki CEIDG (https://prod.ceidg.gov.pl) może sprawdzić, czy przedsiębiorca posiada kwalifikacje potwierdzone państwowym dokumentem – tytułem mistrza i/lub czeladnika w zawodzie.

Wniosek możesz złożyć do izby, która wydała dokument lub do najbliższej izby, która przekaże go właściwej.

Przedsiębiorcom, którzy zdadzą egzamin po 1 października 2020r. izba rzemieślnicza ma obowiązek wprowadzić informację o posiadanej kalifikacji z mocy ustawy. Należy poinformować izbę o prowadzonej działalności poprzez wypełnienie właściwej rubryki we wniosku o dopuszczenie do egzaminu. Osoby, które złożyły wnioski przed 1 października 2020r. proszone są o podanie informacji o prowadzonej działalności bezpośrednio po egzaminie. 

Publikacja danych o kwalifikacjach nie dotyczy wpisów wykreślonych z CEIDG.

Wniosek do pobrania: 

 

Wnioski dostępne są również na stronach CEIDG, ZRP oraz izb rzemieślniczych.

 

 

Minister Olga Semeniuk na spotkaniu w Pułtusku

 

 

 W czwartek 13 lutego Minister Olga Semeniuk odwiedziła Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, w którym odbyło się spotkanie zorganizowane wspólnie z Izbą Rzemieślniczą Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście, m.in. Ireneusz Purgacz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku, Tomasz Sobiecki – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk i Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Nasielska. Rzemiosło reprezentowali przedstawiciele Zarządu Izby, władz i pracowników Cechów, dyrektorzy szkół, w których młodociani pracownicy odbywają przygotowanie teoretyczne, oraz rzemieślnicy i członkowie komisji egzaminacyjnych z Cechów w Łukowie, Makowie Mazowieckim, Mławie, Przasnyszu, Pułtusku, Siedlcach i Sokołowie Podlaskim.

Gospodarze spotkania, Włodzimierz Ostrowski - Prezes Izby oraz Jerzy Załoga – Prezes Cechu, przedstawili zakres działalność Izby i Cechu, formy współpracy z instytucjami zewnętrznymi oraz działalność oświatową i egzaminacyjną. Pani Minister przypomniała plany utworzenie w Ministerstwie Rozwoju Wydziału ds. Rzemiosła i Kwalifikacji Zawodowych, który będzie ośrodkiem wsparcia rzemiosła oraz jednostką ułatwiającą relacje z innymi ministrami, oraz Inkubatora Rzemiosła Polskiego, projektu, który umożliwi dofinansowanie izb i cechów w dwóch obszarach: rozwoju instytucjonalnego przez zakupu sprzętu oraz rozwoju kapitału ludzkiego w postaci stypendiów zawodowych dla młodocianych pracowników. Drugim dużym obszarem, którym planuje zająć się Ministerstwo Rozwoju jest zwiększeni możliwości korzystania przez rzemiosło ze środków POWER, poprzez wpisanie w program komponentu związanego z rzemiosłem.

Plany przedstawione przez Panią Minister zostały przyjęte przez uczestników spotkania z nadzieją i uznaniem.

Przedstawiciele władz samorządowych w swoich przemówieniach podkreślili, że chociaż współpraca pomiędzy rzemiosłem a samorządem układa się pomyślnie, to wiele obszarów wymaga wsparcia ze strony rządu. Dlatego też rzemieślnicy z wielką nadzieją patrzą na plany przedstawione przez Panią Minister, których realizacja pozwoliłaby zagwarantować stabilność prawa oraz spokojny rozwój zakładów rzemieślniczych.

W dyskusji rzemieślnicy oraz dyrektorzy szkół branżowych zwrócili uwagę m.in. na źle działające doradztwo zawodowe i związane z tym trudności młodych ludzi z dokonywaniem trafnych wyborów zawodu. W efekcie uczniowie często zmieniają zawód w trakcie rozpoczętej nauki. Rozwiązaniem tego problemu byłoby umożliwienie uczniom poznania zawodu od strony praktycznej jeszcze przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku nauki. Wspomniano również problemy z organizacją i bardzo niską jakością kształcenia teoretycznego w szkołach oraz dużą potrzebę promocji kształcenia zawodowego, aby zmienić społeczny odbiór zawodów rzemieślniczych.

Kolejnym problemem oświaty zawodowej jest zbyt mała ilość czasu na praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy. Mistrzowie szkolący mają trudności z kompleksowym przygotowaniem młodocianego pracownika do wykonywania zawodu. Zasugerowano również potrzebę podniesienie kwoty dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Problemem jest również wynagrodzenie, które otrzymują uczniowie - są one zbyt niskie i mało atrakcyjne, a proporcje między wynagrodzeniami w kolejnych latach nauki nie są zachowane.

Wśród pozostałych istotnych dla działalności rzemieślniczej kwestii wymieniono potrzebę włączenia do działalności rzemieślniczej spółek z o.o., zmniejszenie obciążeń wynikających z nieuzasadnionej biurokracji występującej w wielu urzędach oraz weryfikacja podziału subwencji oświatowej.

     

   

  17-02-2020 r.

 

   

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu
w Pułtusku z lewej Prezes Cechu Jerzy Załoga Załoga,
z prawej Dyrektor Izby Zdzisław Łapiński

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku

 

    

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 3 z lewej Dyrektor Izby Zdzisłąw Łapiński, z prawej  Prezes Izby Wlodzimierz Ostrowski i Dyrektor Cechu Janusz Borzyński

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 3_ Z-ca Burmistrza M. Pułtusk Tomasz Sobiecki

   

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 4_Przewodniczący Rady Powiatu Pułtuskiego Tadeusz Nalewajk

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 5 Przewodniczacy Rady Miejskiej w Pułtusku Ireneusz Purgacz

    

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 6_Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 7 Dyrektor ZS im B.Prusa w Pułtusku Dorota Orłowska

    

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 9- kwiaty wręczają Dyrektor Izby Zdzisław Łapiński, Prezes Cechu Jerzy Załoga, Prezes Izby Włodzimierz Ostrowski

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku 10 wystawa prac wychowanków SOSW w Pułtusku i PM nr 5 w Pułtusku

    

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku12 wystawa rękodzieła Kamili Popko i Anny Morawskiej

 

     

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku13 wystawa rękodzieła Kamili Popko i Anny Morawskiej

Podsekretarz Stanu w MR Olga Semieniuk w Cechu w Pułtusku13 Z-ca Burmistrza Tomasz Sobiecki wystawa rękodzieła Kamili Popko i Anny Morawskiej

 Agnieszka Rutkowska Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku

 

 04.03.2020 r.

 


W dniu 14 czerwca 2019 r. w Broku odbył się Zjazd Delegatów zrzeszonych w naszej Izbie.

W trakcie którego przedłużono pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Izby do końca kadencji Panu Włodzimierzowi Ostrowskiemu.

 


 Porozumienie pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej

a Związkiem Rzemiosła Polskiego

 

 
 

 Chcesz zdobyć cenione na krajowym i europejskich rynkach pracy kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie.

Zapraszamy do Izby, której komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy  czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające w 42 zawodach. Szczegółowe informacje  odnośnie między innymi: zawodów w których egzaminy są przeprowadzane, wymaganych dokumentów, zasad przeprowadzania egzaminów znaleźć można w zakładce – "Oświata".

Informacje w sprawach egzaminów można także uzyskać  telefonicznie pod numerami telefonów 22 6549698 i 22 620 50 17 oraz drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie w Izbie trwa nasilona kampania egzaminacyjna, a zatem kandydaci mogą liczyć na krótkie terminy przystąpienia do egzaminów i zdobycia kwalifikacji.

            Zapraszamy do Izby gwarantując profesjonalną i miłą obsługę.

Wykaz zawodów w których w Izbie można zdawać egzamin: czeladniczy, mistrzowski lub sprawdzający.

 • bioenergoterapeuta
 • blacharz samochodowy
 • cieśla
 • cukiernik
 • dekarz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik
 • elektryk
 • elektronik
 • florysta
 • fotograf
 • fryzjer
 • kamieniarz
 • kelner
 • kosmetyczka
 • kominiarz
 • krawiec
 • kucharz
 • lakiernik
 • lakiernik samochodowy
 • malarz tapeciarz
 • mechanik - monter maszyn i urządzeń
 • mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • monter instalacji gazowych
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
 • monter elektronik
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • murarz
 • murarz - tynkarz
 • naturopata
 • operator obrabiarek skrawających
 • optyk okularowy
 • parkieciarz
 • piekarz
 • posadzkarz
 • radiesteta
 • rzeźnik-wędliniarz
 • stolarz
 • ślusarz
 • tapicer
 • technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • wędliniarz
 • wizażystka /stylistka
 • wulkanizator
 • złotnik jubiler (tylko czeladnicza)

 


Dane osobowe w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

Uprzejmie informujemy, iż wobec wejścia w życie 25 maja 2018 r.  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE opublikowanego w Dzienniku Urzędowym UE L 119.s1, dla zapewnienia pełniejszej ochrony danych osobowych:

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie zaktualizowała Politykę Bezpieczeństwa zawierającą zasady, cele, procedury oraz opisy organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych. Jednocześnie informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, z siedzibą : (00-801) Warszawa ul. Chmielna 98 , NIP 527-020-63-69, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS 0000108264, (dalej  Administrator) e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel. 22 620 50 11.

Izba posiada  dane osobowe:

 • osób, które złożyły wnioski o egzamin, przystąpiły do egzaminów czeladniczych, mistrzowskich, sprawdzających od roku 1973zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania akt wieczystych,
 • pracowników (akta osobowe) zatrudnionych w Izbie od 1973 r. – nadal (przechowywane zgodnie z Kodeksem pracy i art. 125a ust. 4 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.,
 • osób odznaczonych odznaczeniami rzemieślniczymi lub państwowymi dla których Izba była wnioskodawcą (dane niezbędne zgodnie z Ustawą o odznaczeniach państwowych lub regulaminami przyznawania odznaczeń rzemieślniczych)

Na stronie internetowej Izby zamieszczane są zdjęcia osób uczestniczących  w jubileuszach, pielgrzymkach, zjazdach, konkursach, spotkaniach i imprezach rzemieślniczych, oraz krótkie notatki z tych spotkań.

 Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 18.05.2018 r.


Z żalem zawiadamiamy o śmierci Śp. Mieczysława Lipowskiego Prezesa Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie.

 Odszedł od nas wspaniały, życzliwy serdeczny Kolega, wieloletni działacz Rzemiosła pełniący funkcje w samorządach: Związku Rzemiosła Polskiego, Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” w Płocku, oraz Cechu Rzemiosł Różnych w Płocku.

 To wielka strata dla środowiska Polskiego Rzemiosła i żal, że już nie poznają Go kolejne pokolenia. Swoim życiem zasłużył na szacunek wszystkich, którzy Go znali.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

 Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd, Pracownicy Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

 Uroczystość pogrzebowa odbyły się w dniu 7 lipca 2018 r w Płocku.


Pod hasłem „Oblubienico Ducha Świętego wspieraj Rzemiosło w służbie Ojczyzny” w niedzielę 24 czerwca odbyła się  XXXVII Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W uroczystości brało udział wiele delegacji organizacji rzemieślniczych, w tym zrzeszonych w naszej Izbie.
Po przejściu Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich i wprowadzeniu Starszyzny oraz pocztów sztandarowych odprawiona została uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa tarnowskiego ks. dr. Andrzeja Jeża. Następnie uczestnicy Pielgrzymki przemaszerowali przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Przebieg uroczystości uatrakcyjniony był koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej im Tadeusza Myryto w Łącku pod batutą ppłk Straży Granicznej dr. hab. Stanisława Strączka, co związane jest z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uroczystości pielgrzymkowe połączono z ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się uczniów i mistrzów rzemiosła.

W tym roku Zarząd naszej Izby wytypował do tego wyróżnienia Mistrza Piekarstwa Sławomira Białczaka z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku,  oraz jego uczennicę Wiktorię Król.

 

    

27.06.2018 r.

 

W dniu 23.05.2018r. w siedzibie Izby  Warszawie odbyły się regionalne eliminacje XVIII edycji Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Do eliminacji regionalnych tego konkursu  swoje dwuosobowe reprezentacje zgłosiło 5 Cechów:

Cech Rzemiosł Różnych w Garwolinie:

- Rafał Wojda – mechanik pojazdów samochodowych

- Kamil Witczak – mechanik pojazdów samochodowych

Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie:

- Dawid Szostak – mechanik pojazdów samochodowych

- Hubert Tronowski – mechanik pojazdów samochodowych

Cech Rzemiosł Różnych w Płocku:

- Sylwia Dymek – fryzjer

- Daria Seklecka – fryzjer

Cech Rzemiosł Różnych w Siedlcach:

- Paulina Kinga Andraszek – fryzjer

- Matylda Strzalińska – cukiernik

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim:

- Sandra Wilczek – fryzjer

- Wioletta Kowalska – fryzjer.

W wyniku przeprowadzonych eliminacji przez komisję konkursową składającą z przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie i Izby ustalono, że na szczeblu Ogólnopolskim Izbę reprezentować będą:

- Sylwia Dymek                     z Płocka zdobywczyni I miejsca i

- Wioletta Kowalska             z Mińska Mazowieckiego  zdobywczyni II miejsca.

 Należy  podkreślić, że laureatka pierwszego miejsca otrzymała w nagrodę bon o wartości 500 zł. Za drugie miejsce wręczono bon o wartości 400 zł. Pozostali uczestnicy eliminacji otrzymali bony o wartości po 150 zł. Wszystkim uczestnikom eliminacji wręczono publikacje związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz okolicznościowe dyplomy. Listy gratulacyjne za wyłonienie i przygotowanie reprezentantów wręczono Cechom i Szkołom do których uczęszczają uczestnicy eliminacji.

 

 

 

 


 „Monitorowanie  prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła”

 www.rzemioslooprawie.zrp.pl

 

                                                                                                     Izby wszystkie

Związek Rzemiosła Polskiego w grudniu 2017 roku rozpoczął realizację projektu „Monitorowanie  prawa gospodarczego przez organizacje rzemiosła” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest monitorowanie zmian w prawie gospodarczym i wypracowanie stanowisk wobec proponowanych rozwiązań w przepisach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym rzemieślniczej. Ważnym elementem tego procesu jest wsłuchanie się w opinie środowiska rzemieślniczego, by nasze stanowisko o nowych rozwiązaniach prawnych wpłynęło na jakość stanowionego w Polsce prawa gospodarczego. Zebrane uwagi, komentarze i opinie pod poszczególnymi projektami ustaw i rozporządzeń, zamieszczanych na stronie projektu, będą omawiane podczas warsztatów konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli wszystkich zrzeszonych w strukturach Związku Rzemiosła Polskiego izb rzemieślniczych.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat prowadzonych konsultacji wśród zrzeszonych w Waszych organizacji i zakładów rzemieślniczych. Jednocześnie zapraszamy również Państwa do wyrażania uwag i opinii na temat konsultowanych aktów prawnych.

Panel konsultacyjny jest dostępny od 1 lutego 2018 r. pod adresem  internetowym www.rzemioslooprawie.zrp.pl lub za pośrednictwem strony internetowej www.zrp.pl. (baner projektu nad aktualnościami).

 

Pozdrawiam

Iwona Porczak - Związek Rzemiosła Polskiego

 


 

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Najważniejsze dla pracodawców zmiany dotyczą:

 • sposobu opłacania składek (tzw. e-składka),
 • wprowadzenie elektronicznych zwolnienia lekarskie (tzw. e-zwolnienie)
 • sposobu radzenia sobie z długiem w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018. - od którego to momentu,  składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane, wyłącznie w formie elektronicznej.

Ponadto wpłaty do ZUS będą dokonywane na jedno konto, a nie jak do tej pory na kilka, a podziału wpłaty na poszczególne części, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzieląc ją odpowiednio na określone fundusze tj.

 • emerytalno-rentowy,
 • z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Najważniejsze dla pracodawców zmiany dotyczą:

  • sposobu opłacania składek (tzw. e-składka),
  • wprowadzenie elektronicznych zwolnienia lekarskie (tzw. e-zwolnienie)
  • sposobu radzenia sobie z długiem w ZUS.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018. - od którego to momentu,  składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane, wyłącznie w formie elektronicznej.

  Ponadto wpłaty do ZUS będą dokonywane na jedno konto, a nie jak do tej pory na kilka, a podziału wpłaty na poszczególne części, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzieląc ją odpowiednio na określone fundusze tj.

  • emerytalno-rentowy,
  • chorobowy,
  • wypadkowy,
  • składkę zdrowotną.

  Należy podkreślić, że inne kwalifikowanie dokonanej wpłaty tzn. wpłata składki w pierwszej kolejności będzie rozksięgowana  na uregulowanie ewentualnych zaległości wobec FUS, a dopiero to co zostanie będzie przekazywane na bieżąco do określonych funduszy.

  Takie podejście implikuje poważne konsekwencje dla ubezpieczonego, zwłaszcza osób ze stosunku pracy (pracowników), bowiem może zaistnieć sytuacja, że nie będziemy mieli opłaconych bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż w pierwszej kolejności wpłaty pokryją zaległości, co oznacza np. brak opłaconej składki chorobowej lub zdrowotnej. 

  Dlatego też tak ważnej jest, aby przedsiębiorca do końca bieżącego roku uregulował wszystkie należności wobec ZUS.

  Należy przypomnieć, że w przypadku, kiedy opłacający składki  nie może jednorazowo uregulować zaległości,  powinien jak najszybciej wystąpić o tzw. ugodę ratalną (wzór wniosku jest zamieszczany na stronach ZUS).

  Na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w specjalnych zakładkach dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych w 2018 roku zmian oraz szkoleń proponowanych przez ekspertów ZUS.,

   Związek Rzemiosła Polskiego proponuje pilne nawiązanie kontaktów z oddziałami ZUS - zarówno przez Izby rzemieślnicze jak też Cechy – w ramach współpracy przeprowadzić spotkania informacyjne przeznaczone dla rzemieślników oraz pracowników organizacji rzemiosła, które w ramach ustawowych zadań wspierają działalność zakładów rzemieślniczych.

  I tak na przykład::

  • Podczas szkolenia „ABC przedsiębiorcy” eksperci podpowiedzą, jak radzić sobie z zadłużeniem w ZUS oraz co zmieni się w dokumentacji ubezpieczeniowej. Wytłumaczą, jak bezpiecznie upoważnić osobę spoza firmy (np. z biura rachunkowego) do kontaktu z ZUS w imieniu przedsiębiorcy. Wyjaśnią też, na czym polegają i czym skutkują najpopularniejsze oszustwa ubezpieczeniowe: fikcyjne umowy o pracę, pozorne przenoszenie firmy za granicę, zaniżanie składki wypadkowej czy źle rozumiany outsourcing pracowniczy.
  • Szkolenie „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń” dotyczy zmian w opłacaniu składek, które wejdą w życie od 2018 roku. Każdy płatnik będzie mieć wtedy indywidualny numer rachunku składkowego. Eksperci wytłumaczą, jak to wpłynie na comiesięczne rozliczenia z ZUS.
  • Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą zwolnienia wystawiać elektronicznie nazywane e-ZLA. Jednakże papierowe zwolnienia papierowe będzie można stosować do końca czerwca 2018 roku, a od 1 lipca 2018 r. zwolnienia będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.


09-11-2017 r.