IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Jubileusz 40 - lecie Izby, Pułtusk 11-01-2013 r
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
Czcionka:

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych

 

Najważniejsze dla pracodawców zmiany dotyczą:

 • sposobu opłacania składek (tzw. e-składka),
 • wprowadzenie elektronicznych zwolnienia lekarskie (tzw. e-zwolnienie)
 • sposobu radzenia sobie z długiem w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018. - od którego to momentu,  składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane, wyłącznie w formie elektronicznej.

Ponadto wpłaty do ZUS będą dokonywane na jedno konto, a nie jak do tej pory na kilka, a podziału wpłaty na poszczególne części, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzieląc ją odpowiednio na określone fundusze tj.

 • emerytalno-rentowy,
 • z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie zmiany w przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych.

  Najważniejsze dla pracodawców zmiany dotyczą:

  • sposobu opłacania składek (tzw. e-składka),
  • wprowadzenie elektronicznych zwolnienia lekarskie (tzw. e-zwolnienie)
  • sposobu radzenia sobie z długiem w ZUS.

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi szeroką akcję informacyjną odnośnie zmian, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2018. - od którego to momentu,  składki na ubezpieczenie społeczne będą opłacane, wyłącznie w formie elektronicznej.

  Ponadto wpłaty do ZUS będą dokonywane na jedno konto, a nie jak do tej pory na kilka, a podziału wpłaty na poszczególne części, będzie dokonywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dzieląc ją odpowiednio na określone fundusze tj.

  • emerytalno-rentowy,
  • chorobowy,
  • wypadkowy,
  • składkę zdrowotną.

  Należy podkreślić, że inne kwalifikowanie dokonanej wpłaty tzn. wpłata składki w pierwszej kolejności będzie rozksięgowana  na uregulowanie ewentualnych zaległości wobec FUS, a dopiero to co zostanie będzie przekazywane na bieżąco do określonych funduszy.

  Takie podejście implikuje poważne konsekwencje dla ubezpieczonego, zwłaszcza osób ze stosunku pracy (pracowników), bowiem może zaistnieć sytuacja, że nie będziemy mieli opłaconych bieżących składek na ubezpieczenie społeczne, gdyż w pierwszej kolejności wpłaty pokryją zaległości, co oznacza np. brak opłaconej składki chorobowej lub zdrowotnej. 

  Dlatego też tak ważnej jest, aby przedsiębiorca do końca bieżącego roku uregulował wszystkie należności wobec ZUS.

  Należy przypomnieć, że w przypadku, kiedy opłacający składki  nie może jednorazowo uregulować zaległości,  powinien jak najszybciej wystąpić o tzw. ugodę ratalną (wzór wniosku jest zamieszczany na stronach ZUS).

  Na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w specjalnych zakładkach dostępne są informacje dotyczące wprowadzanych w 2018 roku zmian oraz szkoleń proponowanych przez ekspertów ZUS.,

   Związek Rzemiosła Polskiego proponuje pilne nawiązanie kontaktów z oddziałami ZUS - zarówno przez Izby rzemieślnicze jak też Cechy – w ramach współpracy przeprowadzić spotkania informacyjne przeznaczone dla rzemieślników oraz pracowników organizacji rzemiosła, które w ramach ustawowych zadań wspierają działalność zakładów rzemieślniczych.

  I tak na przykład::

  • Podczas szkolenia „ABC przedsiębiorcy” eksperci podpowiedzą, jak radzić sobie z zadłużeniem w ZUS oraz co zmieni się w dokumentacji ubezpieczeniowej. Wytłumaczą, jak bezpiecznie upoważnić osobę spoza firmy (np. z biura rachunkowego) do kontaktu z ZUS w imieniu przedsiębiorcy. Wyjaśnią też, na czym polegają i czym skutkują najpopularniejsze oszustwa ubezpieczeniowe: fikcyjne umowy o pracę, pozorne przenoszenie firmy za granicę, zaniżanie składki wypadkowej czy źle rozumiany outsourcing pracowniczy.
  • Szkolenie „e-Składka – nowy wymiar rozliczeń” dotyczy zmian w opłacaniu składek, które wejdą w życie od 2018 roku. Każdy płatnik będzie mieć wtedy indywidualny numer rachunku składkowego. Eksperci wytłumaczą, jak to wpłynie na comiesięczne rozliczenia z ZUS.
  • Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą zwolnienia wystawiać elektronicznie nazywane e-ZLA. Jednakże papierowe zwolnienia papierowe będzie można stosować do końca czerwca 2018 roku, a od 1 lipca 2018 r. zwolnienia będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej.


09-11-2017 r.
 

Chcesz zdobyć cenione na krajowym i europejskich rynkach

pracy kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie.

Zapraszamy do Izby, której komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy  czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające w 42 zawodach. Szczegółowe informacje  odnośnie między innymi: zawodów w których egzaminy są przeprowadzane, wymaganych dokumentów, zasad przeprowadzania egzaminów znaleźć można w zakładce – "Oświata".

Informacje w sprawach egzaminów można także uzyskać  telefonicznie pod numerami telefonów 22 6549698 i 22 620 50 17 oraz drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie w Izbie trwa nasilona kampania egzaminacyjna, a zatem kandydaci mogą liczyć na krótkie terminy przystąpienia do egzaminów i zdobycia kwalifikacji.

            Zapraszamy do Izby gwarantując profesjonalną i miłą obsługę.


 


 

Praca rzemieślników Koroną Maryji” pod takim hasłem w niedzielę 25 czerwca odbyła się 

XXXVI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W uroczystości brało udział wiele delegacji organizacji rzemieślniczych, w tym zrzeszonych w naszej Izbie. Po przejściu Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich i wprowadzeniu Starszyzny oraz pocztów sztandarowych odprawiona została uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Diecezji Beskidzko – Żywieckiej Romana Pindla. Następnie uczestnicy Pielgrzymki przemaszerowali przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Uroczystości pielgrzymkowe połączono z ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się uczniów i mistrzów rzemiosła.

W tym roku Zarząd naszej Izby wytypował do tego wyróżnienia Mistrza cukiernictwa Eugeniusza Onyśka z Cechu Rzemiosł Różnych w Łukowie,  oraz jego uczennicę Karolinę Tronowską

 

  

 

  

28 czerwca 2017r.

 


 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu BHP " BEZPIECZNIE OD STARTU"

 

W dniu 31 maja 2017r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbył się finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych " BEZPIECZNIE OD STARTU". W finale konkursu  udział wzięły 23 reprezentacje Izb Rzemieślniczych.

Naszą Izbę reprezentowali zwycięzcy odbytych w dniu 19 kwietnia br. eliminacji regionalnych konkursu :

Katarzyna Jóźwik uczennica III roku nauki w zawodzie fryzjer z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku 
i  Marcin Tobiasz
uczeń III roku nauki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z Cechu Rzemiosł Różnych w Garwolinie.

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową testu z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy wynikło, że Marcin Tobiasz zajął w konkursie IV miejsce na 46 uczestników, a w rywalizacji drużynowej nasi reprezentanci zajęli III. Laureaci i pozostali uczestnicy Ogólnopolskiego finału Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy. Dyplomy wręczono również Izbom Rzemieślniczym, których reprezentacje zajęły trzy czołowe lokaty w klasyfikacji drużynowej.

    

 Warszawa,01.06.2017 r.


 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadzony przez Firmę Budowlaną „WALD-GLOB” Jan Radecki s.j. z Pułtuska dla wychowanków Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego zakończył się sukcesem. Pięciu uczestników przygotowania zdało z wynikiem pozytywnym egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby. Uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych odbyło się 28 kwietnia 2017r. podczas uroczystości rozdania świadectw ukończenia liceum i technikum w siedzibie Instytutu z udziałem przedstawiciela Rzemiosła.

 

      

09-05-2017r.


W dniu 19.04.2017r. w siedzibie Izby w Warszawie odbyły się regionalne eliminacje XVII edycji Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w strukturach Izby „ BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Do Konkursu reprezentacje zgłosiły następujące organizacje:

 1. Cech Rzemiosł Różnych w Garwolinie:
 2. Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie:
 3. Cech Rzemiosł Różnych w Płocku:
 4. Cech Rzemiosł Różnych w Siedlcach:
 5. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie:
 6. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku:

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie i Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie w wyniku przeprowadzonych eliminacji i uzyskanych przez poszczególnych uczestników punktów uznała, że w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych na szczeblu ogólnokrajowym Izbę reprezentować będą:

 1. Marcin Tobiasz -  I miejsce w eliminacjach,
 2. Katarzyna Jóźwiak - II miejsce w eliminacjach.

Wszyscy uczestnicy eliminacji regionalnych uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami i otrzymali nagrody rzeczowe.

             

 

 20 kwietnia 2017


 

20 stycznia 2017 roku w Broku odbyła się konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele zrzeszonych w naszej Izbie organizacji rzemiosła.

Główna część konferencji poświęcona była omówieniu spraw związanych z rzemieślniczą oświatą zawodową i innymi zmianami przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni Goście:

- Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik

- Dyrektor ZRP – Norbert Pruszanowski,

- Zastępca Dyrektora ZRP Andrzej Stępnikowski

- Robert Lenart – Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego

- Grażyna Zalewska – Zastępca Prezesa ZDZ.

Na wstępie Prezes Zarządu Mieczysław Lipowski – przedstawił krótką informację podsumowującą rok 2016 i działania Izby na rok 2017.

Następnie Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Pan Andrzej Stępnikowski omówił sprawy związane z oświatą zawodową w kontekście bieżących zmian w systemie oświaty.

Zagadnienia związane z funduszami Unijnymi omówił Dyrektor ZRP ds. Funduszy Unijnych Norbert Pruszanowski.

Spotkanie było również okazją do  wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom i pracownikom rzemiosła.

 Najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym „Honorową Odznaką Szabla im. J.Kilińskiego” zostali uhonorowani:

Jan Kaliński – Starszy Cechu w Żyrardowie oraz

Lech Kosiakowski – Kierownik Biura Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” z Płocka.

„Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego” odznaczeni zostali:

                        -  Zbigniew Bednarek

                        - Andrzej Wojtkowiak

„Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego” odznaczeni zostali:

                        - Otłowski Janusz

                        - Wyrzykowska Halina

                        - Stanisław Walczak

                        - Andrzej Liberek

„Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego” wyróżnieni zostali:

                        - Stanisław Gałązka

                        - Arkadiusz Kowalski

                        - Robert Wasiak

„Honorową Odznaką Izby” odznaczeni zostali:

- Marek Grabowski

- Ryszard Drab

Na zakończenie spotkania odbyła się część integracyjna spotkania, która była okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń w Nowym Roku.

 

   

                

 

 


 

W dniu 14 listopada 2016 r. odbyła się w Domu Polonii w Pułtusku konferencja pod Patronatem Honorowym Pana Henryka Kowalczyka Ministra – Członka Rady Ministrów, przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów nt. „Oświata zawodowa, podatki i funkcjonowanie samorządu gospodarczego w kontekście planowanych zmian systemowych oraz źródła innowacji i finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Organizatorem konferencji byli: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego realizator projektu – Enterprise Europe Network oraz Izba Rzemieslnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie i Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Udział w konferencji wzięli między innymi dostojni Goście w osobach:

Pana Ministra Henryka Kowalczyka,

Pani Teresy Wargockiej – Minister Edukacji Narodowej

Pana Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

Pani Jolanty Kosakowskiej – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP,

Pana Jana Zalewskiego Starosty Pułtuskiego,

Pana Pawła Terleckiego – Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta OHP

i wielu innych wyśmienitych Gości, przedstawicieli władz samorządu terytorialnego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Cechów Rzemieślniczych, Spółdzielni Rzemieślniczych, Stowarzyszeń Branżowych zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz przedsiębiorcy członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku i przedstawiciele organizacji współpracujących.

Konferencja przebiegała w bardzo spokojnej atmosferze, mimo omawiania i dyskusji na najbardziej żywotne tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i szkolnictwa zawodowego w kontekście wprowadzanych, przez aktualne władze, zmian w przepisach prawa.

Zarówno Pan Minister  Henryk Kowalczyk jak i Pani Minister Teresa Wargocka w swoich podsumowujących wystąpieniach obiecali wziąć pod uwagę, przy dalszych pracach nad nowelizowanymi przepisami prawa, wnioski, postulaty i propozycje konkretnych rozwiązań, które zostały w trakcie konferencji zgłoszone przez wszystkich uczestników zabierających głos w dyskusji.

Konferencja zakończyła się wspólnym lunchem ok. godz. 15,00.

 


 

W dniu 15 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli rzemiosła w osobach: Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Włodzimierz Ostrowski – członek Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Zdzisław Łapiński – dyrektor Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Jerzy Załoga – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Janusz Borzyński – dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku z Henrykiem Kowalczykiem – Ministrem – członkiem Rady Ministrów, Przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Na spotkaniu omówiono istotne dla rzemiosła problemy dotyczące projektu ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym, oświaty zawodowej oraz podatków.

Prezes ZRP Jerzy Bartnik zadeklarował wolę współpracy ekspertów wywodzących się z środowiska rzemieślniczego oraz organizacji rzemiosła w pracach wszelkich gremiów przygotowujących nowelizację ustaw i rozporządzeń lub projekty nowych aktów prawnych dotyczących szeroko pojętego funkcjonowania rzemiosła w Polsce.

Na zakończenie spotkania wspólnie ustalono potrzebę debaty przedstawicieli ZRP oraz środowisk rzemieślniczych i organizacji rzemiosła zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia z przedstawicielami Rządu RP, która zostanie zorganizowana w listopadzie br. w Pułtusku.

Debata odbędzie się pod patronatem Ministra – członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryka Kowalczyka.

 

dn. 27.09.2016 r. 


W niedzielę 26 czerwca w 1050 rocznicę Chrztu Polski po raz 35 odbyła się  Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W uroczystości brało udział wiele delegacji organizacji rzemieślniczych, w tym zrzeszonych w naszej Izbie. Po przejściu Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich i wprowadzeniu Starszyzny oraz pocztów sztandarowych odprawiona została uroczysta Msza Święta. Następnie uczestnicy Pielgrzymki przemaszerowali przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości pielgrzymkowe połączono z ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się uczniów i mistrzów rzemiosła.

W tym roku Zarząd Izby wytypował do tego odznaczenia:

Zbigniewa Golatowskiego– mistrza mechanika pojazdów samochodowych z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, oraz jego ucznia Sebastiana Prusa

Sztandar Izby w orszaku wprowadzającym na wały Jasnej Góry. Uhonorowani Mistrz i Uczeń

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę  26 czerwca 2016 r.  Jak co roku w ostatnią niedzielę czerwca na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła pod hasłem "Rzemiosło z Maryją Bramą Miłosierdzia". Tegoroczna Pielgrzymka odbywać się będzie w 1050 - lecie Chrztu Polski.  Co roku jest to okazja do dziękczynienia za miniony czas.Program Pielgrzymki:   8,50 Zbiórka uczestników przy pierwszej stacji drogi krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.   9,00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich - prowadzi ks. kan. Mariusz Kołodziej 10,00 Procesja formuje się przy figurze Matki Bożej na placu Jasnogórskim
 10,30 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów sztandarowych przez o.Stanisława Rudzińskiego OSPPE
           Wręczenie dyplomów - uhonorowanie Mistrzów Rzemiosła oraz uczniów .11,30 Msza Święta 13,30 Po Mszy Św. przejście ze sztandarami przed Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.                                                                
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału.

 


 W dniu 03 czerwca 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Broku, odbyły się obrady Zjazdu Delegatów Organizacji zrzeszonych w Izbie.

W obradach Zjazdu uczestniczyli przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego: Prezes Jerzy Bartnik,  Dyrektor Jolanta Kosakowska  oraz Wicedyrektor Andrzej Stępnikowski.  Zakład Doskonalenia Zawodowego reprezentował jego Prezes Robert Lenart.

Na początku spotkania Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik w asyście Prezesa Izby Mieczysława Lipowskiego wręczył odznaczenia rzemieślnicze:

Platynowy Medal im. J.Kilińskiego otrzymali:

 1. Zygmunt Świętochowski ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Węgrowie
 2. Robert Marczak - z Cechu w Węgrowie
 3. Marek Białogrodzki - z Cechu w Łukowie
 4. Stanisław Kaczorowski z Cechu w Sierpcu
 5. Bogdan Marynowski z Cechu w Łęczycy
 6. Ewa Nisiobędzka z Cechu w Ostrołęce
 7. Piotr Zygmunt z Cechu w Makowie Mazowieckim

 Złoty  Medal im. J.Kilińskiego :

 1. Robert Lenart - Prezes ZDZ
 2. Zbigniew Kołodziej z Cechu w Łukowie
 3. Włodzimierz Ostrowski z Cechu w Pułtusku
 4. Marian Rybicki z Cechu w Łosicach
 5. Andrzej Liberek z Cechu w Płońsku

Srebrny Medal im. J.Kilińskiego:

 1. Robert Wasiak z Cechu w Kutnie

Honorową Odznakę Rzemiosła :

 1. Wojciech Koziczyński ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Płocku

Obrady Zjazdu przebiegły w spokojnej atmosferze.

Podczas obrad zatwierdzone zostały sprawozdania organów statutowych i udzielono absolutorium Zarządowi. Zatwierdzone zostały również sprawozdania finansowe za rok 2015 i przyjęte plany na rok 2016.

Podjęto również uchwałę o zmianie w Statucie Izby wynikają z nowelizacji Ustawy o rzemiośle.

 W trakcie spotkania Dyrektor Związku Rzemiosła Polskiego Jolanta Kosakowska przedstawiła obecna sytuację oświaty rzemieślniczej w Polsce oraz planowane przez Rząd zmiany w oświacie zawodowej.

 

              

 

 Warszawa, 04.06.2016 r.


 

   Nadchodzi czas trudnych wyborów dla gimnazjalistów, jaką ścieżką edukacji podążać dalej?

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji: „Nauka zawodu w rzemiośle szansą zdobycia kwalifikacji”.

Z prezentacji dowiedzieć się można m.in. jakie korzyści wynikają z dualnego systemu kształcenia, jakie kroki należy podjąć, by rozpocząć naukę zawodu oraz gdzie zasięgnąć informacji o wolnych miejscach do nauki zawodu.

                                                                                 Serdecznie zapraszamy!

 

 Prezentacja do pobrania:

 

 07-04-2016 r.

 

W dniu 14.04.2016 r w siedzibie Izby w Warszawie odbyły się regionalne eliminacje XVI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

     Do eliminacji swoje reprezentacje zgłosiły Cechy w: Garwolinie, Łukowie, Płocku, Mławie, Siedlcach i Pułtusku.

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy i Izby w wyniku przeprowadzonych eliminacji i uzyskanych przez poszczególnych uczestników punktów uznała, że w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu, który odbędzie się dnia 18.05.2016 r.  w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego Izbę reprezentować będą: Marcin Tobiasz z Cechu Rzemiosł w Garwolinie i Karolina Tronowska z Cechu Rzemiosł Różnych w Łukowie. Zwyciężcy eliminacji  uhonorowani zostali przez organizatorów nagrodami i dyplomami. 

     Wręczono także Listy gratulacyjne Cechom, które zgłosiły i przygotowały swoje reprezentacje do eliminacji.

        

  

W dniu 16 lutego 2016 r. w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Firmą Budowlaną „WALD – GLOB” Jan Radecki S.J. członkiem Cechu w Pułtusku, a Instytutem Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego reprezentującego Miasto Stołeczne Warszawę, na przeprowadzenie długoterminowego kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie ”monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” dla sześciu chłopców głuchoniemych z Grodna (Białoruś).

 

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane na terenie działania naszej Izby.

           

 


W dniu 15 stycznia 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Broku odbyło się spotkanie Noworoczne przedstawicieli środowiska rzemieślniczego zrzeszonego w naszej Izbie.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście w tym między innymi:

Adam Struzik Marszałek Województw Mazowieckiego,

Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

W trakcie spotkania zostały wręczone najwyższe odznaczenia rzemieślnicze.    

"Szablę im. Jana Kilińskiego"z rąk Prezesa Zawiązku Rzemiosła Polskiego otrzymali:

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

oraz Tadeusz Wyszyński – Senior Płockiego Rzemiosła.

                           

 

 Również zasłużeni działacze samorządowi rzemiosła oraz pracownicy organizacji rzemieślniczych otrzymali poniższe odznaczenia:

 • Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego – Andrzej Kowalski – Członek Zarządu Izby
 • Złoty Medal im. Jana Kilińskiego – Andrzej Makulec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Zuzanna Matyka – Pracownik Izby,
 • Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego – Grzegorz Lipowski – Rzemieślnik z Płocka,
 • Honorową Odznaką Rzemiosła – Agnieszka Harasim – Pracownik Izby,
 • Złotą Odznakę za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle – Jerzy Gajownik – Rzemieślnik Cechu z Łukowa.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Mazowieckiego podziękował za przyznane odznaczenie. Pozytywnie ocenił również zaprezentowane wyniki działalności Izby.

Stwierdził, że bardzo ważnym dla Niego jest współdziałanie z przedstawicielami organizacji pracodawców poprzez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Podkreślił, że jest to ważna platforma porozumienia i wypracowywania decyzji niezbędnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Mazowieckiego. Przedstawił plany dofinansowania działalności gospodarczej (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz szkolnictwa zawodowego na najbliższe lata.

Następnie Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Pani Jolanta Kosakowska omówiła sprawy związane z oświatą zawodową i zmianą Ustawy o rzemiośle.

Na zakończenie zebrani przełamali się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem życzenia Noworoczne.

    


          15-01-2015 r.


 

Komisja w zawodzie kucharz została powołana.

W dniu 21-12-2015 r. Zarząd Izby powołał Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających w zawodzie kucharz.

Rozpoczęliśmy nabór wniosków o dopuszczenie do egzaminu.

 Więcej informacji w zakładce oświata i pod numerami telefonów 22 620 50 17 , 22 620 96 98.

22-12-2015 r.

 


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 roku pod pozycją 1782 zapisana została ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.

Wprowadzone w  ustawie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają  potrzeby środowiska.

Najważniejsze zmiany:

 • przyjęcie definicji rzemieślnika;
 • poszerzenie członkostwa w cechach;
 • wprowadzenie pojęcia członka wspierającego,
 • powrót zawodu kucharz do rzemiosła;
 • uaktualnienie samej definicji rzemiosła; zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników;
 • ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie;
 • wprowadzenie do ustawy zapisu – kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego;
 • zmiana zasady tworzenia izb i cechów; prawo do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 5 grudnia 2015 roku.
    

09-11-2015 r. 

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŻYRARDOWIE

ZRZESZAJĄCY RZEMIEŚLNIKÓW

Zaprasza zainteresowane osoby młodociane na 3 letnią praktyczną naukę zawodów, między innymi w zawodzie:

Cukiernik ;  Fryzjer; Piekarz;  Rzeźnik Wędliniarz;  Mechanik pojazdów samochodowych;  Elektromechanik pojazdów samochodowych;

Elektromechanik; Lakiernik samochodowy; Blacharz samochodowy; Ślusarz; Wulkanizator; Kamieniarz; Stolarz; Krawiec; Kucharz małej gastronomii;

Elektryk;   Fotograf; Murarz – Tynkarz; Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych;  Zegarmistrz

Uczniowie mogą zawierać umowy z rzemieślnikami od 1 września 2015 roku w biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 53. W razie jakichkolwiek pytań prosimy interesantów o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 pod numerami telefonu:

- Biuro Cechu: 46 855 39 42

- Prezes Cechu Jan Kaliński – 600 042 089 

W niedzielę 28 czerwca odbyła się XXXIV Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W uroczystości brało udział wiele delegacji organizacji rzemieślniczych tym zrzeszonych w naszej Izbie. Po przejściu Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich i wprowadzaniu Starszyzny oraz pocztów sztandarowych uroczystą Mszę św. koncelebrował Ks. Bpa. Dra Ryszard Kasyna – Biskup Pelpliński. Następnie uczestnicy Pielgrzymki przemaszerowali przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości pielgrzymkowe połączono z ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się uczniów i mistrzów rzemiosła.

W tym roku Zarząd Izby wytypował do tego odznaczenia:

Jana Budnego – mistrza instalatorstwa sanitarnego i ogrzewania z Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu, oraz jego ucznia Patryka Borzymowskiego

 

  

Sztandar Izby i poczet sztandarowy. Wyróżnieni mistrz i uczeń

06-07-2015 r.


 

W dniu 22 maja 2015 r. w Ośrodku Szkolno Wypoczynkowym w Broku, odbyły się obrady Zjazdu Delegatów Organizacji zrzeszonych w Izbie.

W obradach Zjazdu uczestniczył Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, oraz przedstawiciel Izby w Krajowej Radzie Duszpasterskiej Władysław Wawdejuk.

Na początku spotkania Prezes Związku Rzemiosła Polskiego wręczył odznaczenia zasłużonym działaczom Izby:

 • Ryszardowi Bednarskiemu, który został uhonorowany najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Honorową Odznaką „Szabla Kilińskiego”, oraz
 • Eugeniuszowi Onyśk odznaczony Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego.

 

W trakcie spotkania Prezes Związku Rzemiosła Polskiego przedstawił obecną sytuację rzemiosła i jego problemy związane z sytuacją ekonomiczno – gospodarczą w kraju, jak i wpływie przepisów wspólnotowych i krajowych na bieżącą działalność małych i średnich zakładów rzemieślniczych, planowanych przez Rząd zmianach w oświacie zawodowej.

Przedstawiciel Izby w Krajowej Radzie Duszpasterskiej zaapelował o mobilizację rzemiosła i liczniejszy udział rzemieślników wraz z rodzinami w XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę w dniu 28 czerwca br.

Podczas obrad zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe Izby za 2014 r. oraz przyjęto plan finansowy Izby na 2015 r. Przyjęte zostało również sprawozdanie z działalności Izby oraz uchwalono plan działalności Izby na kolejny rok.

Dokonano wyborów uzupełniających Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

 

       

  

  Brok 22 mama 2015 r.


 

      W dniu 04 marca 2015 r. w godz. 20,00 - 21-00 w Radiu RDC (Radio dla Ciebie) odbył się wywiad pt. "Upadające zawody, upadające rzemiosło w regionie", w którym udział wzięli: Zdzisław Łapiński - Dyrektor Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz w łączności telefonicznej Janusz Bańkowski - Pełnomocnik Izby i Tadeusz Kaniewski Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Siedlcach.

W wywiadzie na zaproszenie Radia udział wziął również Jacek Całus Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

 05-03-2015 r.

link do wywiadu:http://rdc.pl/informacje/upadajace-zawody-upadajace-rzemioslo-w-regionie-posluchaj/

 


 

W dniu 14 stycznia br. w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Broku odbyło się Noworoczne spotkanie z przedstawicielami zrzeszonych w Izbie organizacji.  Robocza część narady poświęcona była omówieniu spraw związanych z oświatą zawodową i funduszami unijnymi.

Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego przekazał informację na temat możliwości wsparcia dla rzemiosła i jego organizacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Prezes Izby Mieczysław Lipowski, uczestniczyli oprócz przedstawicieli zrzeszonych w Izbie organizacji Członkowie Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, a także Seniorzy Rzemiosła i pracownicy Izby.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni Goście: Panowie Norbert Pruszanowski i Andrzej Stępnikowski - Dyrektorzy Związku Rzemiosła Polskiego, oraz Robert Lenart i Grażyna Zalewska - Prezes i Wiceprezes Związku Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

W drugiej części spotkania uczestniczy podzieli się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Następnie odbył się wspólny, uroczysty obiad.

15-01-2015 r.W dniu 15 października 2014r. odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym w Broku zorganizowana przez Izbę konferencja wpisująca się w cykl konferencji upowszechniających projekt „Platforma Flexicurity MiŚP  - Kreowanie płaszczyzny   współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP" –  możliwości   potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla zwiększenia  zatrudnienia. Zaproszenie na konferencję skierowana było do właścicieli zakładów rzemieślniczych, przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji egzaminacyjnych.

16-10-2014 r.


 W Izbie trwa nasilona kampania egzaminacyjna. Komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające w 37 zawodach. Największym zainteresowaniem kandydatów do egzaminów cieszą się zawody: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, piekarz, elektryk i stolarz. Osoby zainteresowane zdobyciem cenionych na rynku pracy, rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych zapraszamy do kontaktu z Izbą.

Szczegóły w zakładce – Oświata.

12-09-2014 r.