IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
tel. 22 620 50 11, 22 123 77 88,   fax 22 620 69 64   e-mail: izba@izbarzem-mkp.com.pl
ISO 9001-2008 i KSU
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Zjazd Delegatów - Brok 14.06.2019 r.
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
 • Rzemieślnicza nauka zawodu
Czcionka:

 Informujemy, że w dniu 12 listopada br (piątek)

biuro Izby będzie nieczynne

 

 


Informujemy, że w dniu 31 grudnia 2020 roku zakończył  się okres przejściowy, a Wielka Brytania opuści jednolity rynek i unię celną UE. 

W przypadku firm prowadzących wymianę handlową z Wielką Brytanią, od 1 stycznia 2021 roku obowiązują nowe zasady.   

Poniżej przesyłamy linki do stron internetowych zawierających przydatne informacje, które pomogą Państwu przygotować się na nadchodzące zmiany.

Zachęcamy także do śledzenia profilu British Embassy Warsaw i Department for International Trade na social media, oraz do zapoznawania się na bieżąco z najnowszymi informacjami publikowanymi na stronie gov.uk/eubusiness.

Kampania informacyjna Keep Business Moving – informacje ogólne 

 • https://www.gov.uk/eubusiness– tu dowiedzą się Państwo, co trzeba wiedzieć, jeżeli chodzi o import, eksport, podatki, cła, świadczenie usług, pracę i dane osobowe.   
 • https://www.gov.uk/transition– prosimy o skorzystanie z brexitowego narzędzia w celu uzyskania spersonalizowanej listy niezbędnych działań.      
 • https://www.gov.uk/guidance/trader-support-service– jeżeli przewożą Państwo towary pomiędzy Wielką Brytanią i Irlandią Północną, ten Pomocnik Handlowca przeprowadzi Państwa przez wszelkie zmiany związane z realizacją protokołu w sprawie Irlandii Północnej.   

 Funkcjonowanie granicy    

 Przewodnik importowo-eksportowy  działania związane z importem i eksportem towarów pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską od 1 stycznia 2021 roku krok po kroku.   

 Przewodnik przewoźnika drogowego – informacje dla firm transportowych i kierowców komercyjnych przewożących towary pomiędzy Wielką Brytanią i Unią Europejską.   

 Strona internetowa rządu polskiego   

 • www.brexit.gov.pl– tu znajdą Państwo specjalny przewodnik dla przedsiębiorców pod tytułem „Zasady współpracy z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku”.   

 Jak uzyskać brytyjski numer EORI   

 Ustalenie warunków handlu dla Państwa firmy   

 Siedziba w Wielkiej Brytanii (do celów podatkowych)

 Jak może Państwu pomóc pośrednik celny lub agent  

 Zagadnienia szczegółowe

 TOWARY KONTROLOWANE   

 ŻYWNOŚĆ I ROLNICTWO  

Kontrola sanitarna i fitosanitarna   

Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego 

Oznakowanie żywności i napojów   

 

Jeśli na powyższych stronach nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, mogą je Państwo kierować na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Będzie on monitorowany od 28 grudnia.​

 


Szanowni Państwo,

informujemy, że ukazał się na stronie MEN oraz MRPiPS komunikat w sprawie przywrócenia zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

Treść komunikatu:

Od 29 czerwca br. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami. Oznacza to, że od najbliższego poniedziałku uczniowie będący młodocianymi pracownikami mają obowiązek realizować przygotowanie zawodowe u pracodawcy zgodnie z przepisami prawa pracy, przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także rygoru sanitarnego wymaganego od zakładów pracy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowi będącemu młodocianym pracownikiem w okresie ferii szkolnych przysługuje urlop wypoczynkowy oraz urlop bezpłatny, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.”

Komunikat dostępny jest pod adresem MEN:

https://www.gov.pl/web/edukacja/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

 oraz pod adresem MRPiPS:

https://www.gov.pl/web/rodzina/przywrocenie-zajec-praktycznych-u-pracodawcow-dla-uczniow-branzowych-szkol-i-stopnia-bedacych-mlodocianymi-pracownikami

 prosimy o pilne upowszechnienie tej informacji wśród pracodawców, u których odbywa się przygotowanie zawodowe oraz wśród uczniów.

 

Jednocześnie informujemy, że z informacji uzyskanych z ZRP ma się jeszcze ukazać rozporządzenie Ministra w tej sprawie, na chwilę obecną nie zostało ono jeszcze opublikowane.

 

Z poważaniem

Agnieszka Harasim

Główny specjalista ds. oświaty

Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie

Tel. 22 620 50 17, 22 620 50 11, 506 842 367

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


XXXIX Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę

 w niedzielę 28 czerwca 2020 r. odbędzie się XXXIX Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę, która w tym roku, w związku z występowaniem COVID-19, przybierze nieco skromniejszy kształt. Wydarzenie organizowane jest przez Krajową Radę Duszpasterską Rzemiosła przy ZRP.

 

Planowany program Pielgrzymki – 28.06.2020 r.:

9:00 – zbiórka przy pomniku ks. Kard. S. Wyszyńskiego.

9:30 – msza święta koncelebrowana przez Duszpasterzy Rzemiosła.

 

Delegacje izbowe i cechowe prosimy o zabranie, w miarę możliwości, sztandarów i tóg.

 

Dodatkowo, na prośbę ks. K. Rusieckiego, Krajowego Duszpasterza Rzemiosła, informuję, że w sobotę 27.06.2020 r. o godz. 21:00 odbędzie się Apel Jasnogórski przy krzyżu misyjnym.

 


Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

 

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej
w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia 2020 r. Wśród rozwiązań, które mają zapobiegać skutkom epidemii koronawirusa w Polsce, jest wsparcie realizowane przez ZUS.

Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?

Zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby
z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

 

Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku wykonujących umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br.

 

Świadczenie postojowe dla samozatrudnionych

Świadczenie co do zasady wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br. Przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.

Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej, którzy korzystają ze zwolnienia z podatku VAT,  otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł.

 

Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Ulga dotyczy wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni.

Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki uldze można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Jeśli wniosek złoży po terminie opłacania składek, ZUS naliczy odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.

W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?

Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek:

 • RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,
 • RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),
 • RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,
 • RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie https://www.zus.pl/- Tarcza Antykryzysowa

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

06-04-2020 r.


Komunikat w sprawie  sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych otrzymany ze Związku Rzemiosła Polskiego

 

Szanowni Państwo

W nawiązaniu do 2  Komunikatów w sprawie  sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych – Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej  w dniu wczorajszym wydali wspólny Komunikat ws. pracowników młodocianych pracowników, o treści:

„Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

Do pobrania: https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych?fbclid=IwAR0SNSrajakYynJu3akB-68ieceq_bQtalcVpYahYssLGhNLHSe0RuoR8Qc

Działając w nadzwyczajnych okolicznościach -  Związek Rzemiosła Polskiego zwraca się o pilne upowszechnienie w/w Komunikatu w sieci organizacji rzemiosła w celu poinformowania o sytuacji rzemieślników, wskazując jednocześnie  na niezbędność podejmowania, przez rzemieślników szkolących uczniów, decyzji  uwzględniających  bezpieczeństwo młodzieży, która pozostaje w pieczy rzemiosła.

(mail otrzymany ze Związku Rzemiosła Polskiego 13.03.2020 r.)

16.03.2020 r.

 


 

Chcesz zdobyć cenione na krajowym i europejskich rynkach

pracy kwalifikacje czeladnika lub mistrza w zawodzie.

Zapraszamy do Izby, której komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy  czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające w 42 zawodach. Szczegółowe informacje  odnośnie między innymi: zawodów w których egzaminy są przeprowadzane, wymaganych dokumentów, zasad przeprowadzania egzaminów znaleźć można w zakładce – "Oświata".

Informacje w sprawach egzaminów można także uzyskać  telefonicznie pod numerami telefonów 22 6549698 i 22 620 50 17 oraz drogą mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualnie w Izbie trwa nasilona kampania egzaminacyjna, a zatem kandydaci mogą liczyć na krótkie terminy przystąpienia do egzaminów i zdobycia kwalifikacji.

            Zapraszamy do Izby gwarantując profesjonalną i miłą obsługę.


 


VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA z cyklu „ŁĄCZY NAS KSZTAŁCENIE ZAWODOWE”

„Kształcenie zawodowe na potrzeby przemysłu 4.0 i rozwijającego się rynku usług”
17 października 2019 r. godz. 10.00

Zgłoszenie uczestnictwa należy odesłać do 4 października 2019 r. na adres email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

 W razie pytań proszę o kontakt tel. (22) 250 22 19    te. 785 870 469


Aby sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej, konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego kapitału ludzkiego – specjalistów posiadających nowe kwalifikacje i umiejętności.
Niezdefiniowane jeszcze dzisiaj obszary, będą wymagały nowych kompetencji i nowych specjalistów. Tempo tego procesu już powoli odczuwamy, dlatego konieczne będą kolejne zmiany zawodu, przekwalifikowania, specjalistyczne kształcenie ustawiczne związane poznawaniem i wykorzystaniem nowych technologii. Wszystko to sprawia, że edukacja i kształcenie kadr dla Przemysłu 4.0 i rynku usług odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu społeczeństwa do działania w obliczu nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej.
Głównym celem konferencji jest eksponowanie potrzeb nowoczesnego przemysłu i usług w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych oraz prezentacja aktualnych i perspektywicznych działań Naczelnej Organizacji Technicznej i Związku Rzemiosła Polskiego a także partnerów konferencji na rzecz wspierania kształcenia zawodowego.
Konferencja to okazja do wymiany poglądów i oczekiwań różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym.


 

 Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku

 Informacja Prasowa                                                                                                                 Warszawa, 01.10.2019

 Rusza 15. edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku

 

Rozpoczyna się jubileuszowa edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku. Mikrofirmy z całego kraju znów zmagać się będą o tytuł "Mikroprzedsiębiorcy Roku" oraz 40 tys. złotych. Udział w konkursie jest bezpłatny, warunkiem kwalifikacji jest spełnienie przez firmę 2 podstawowych kryteriów – mniej niż 10 zatrudnionych pracowników oraz obrót roczny nieprzekraczający 2 mln euro. Przedsiębiorco – wypełnij formularz zgłoszeniowy i zdobądź szansę na zwycięstwo!

To jeden z tych projektów społecznych, który niezwykle inspiruje i pokazuje jaką siłą polskiej gospodarki pozostają mikro przedsiębiorcy oraz jak kreatywne pomysły na biznes powstają w Polsce. Często mówię, że nie sztuką jest mieć pomysł, a sztuką pozostaje go zrealizować oraz sprzedać. W naszym Konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku nagradzamy właśnie takich właścicieli biznesów, którzy skutecznie wdrażają swoje pomysły i odnoszą na tym polu sukcesy. W tym roku Citi Foundation przeznaczyło na wsparcie przedsiębiorczości w Polsce ponad 1 mln dolarów. Jestem dumny, że wśród tych projektów pozostaje także Mikroprzedsiębiorca Roku. Wierzę, że tym samym wspieramy przyszłe lokomotywy polskiej gospodarki – marki, które staną się rozpoznawane na świecie, mówi Sławomir S. Sikora, prezes Citi Handlowy, CCO Citi w Polsce.

Poza nagrodą główną „Mikroprzedsiębiorcy Roku” organizatorzy wręczają także wyróżnienia i nagrody pieniężne w czterech kategoriach: Start (dla najmłodszych mikroprzedsiębiorstw), Progres (dla firm w „średnim wieku”), Senior (dla firm działających na rynku najdłużej) oraz Młody Biznes (dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia). Aby docenić najlepsze pomysły na biznes z różnych części Polski oraz promować rozwój przedsiębiorczości, Kapituła Konkursu przyzna 8 specjalnych wyróżnień dla dynamicznie rozwijających się regionalnych mikrofirm. Gala Finałowa Konkursu podczas której zostaną ogłoszone wyniki odbędzie się w marcu 2020 roku w Sali Notowań warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Od trzech lat mamy zaszczyt współorganizować tak wspaniałą inicjatywę wspierającą mikrofirmy działające w różnych dziedzinach jak i regionach kraju. Niezmiernie cieszymy się, że Konkurs cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorców oraz organizacji i instytucji działających na rzecz polskiego biznesu. Wierzymy, że wyróżnienie najlepszych i najciekawszych przedsięwzięć sprzyja budowaniu podstaw przedsiębiorczych u młodego pokolenia oraz inspiruje innych do rozpoczęcia własnego dzieła – podkreśla Ewa Sobkiewicz, Prezes Zarządu IFR.

Historia Konkursu liczy już 14 lat. W tym czasie do konkursu zgłosiło się blisko 3300 przedsiębiorców, z których ponad 150 zostało nagrodzonych i wyróżnionych.

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku jest organizowany cyklicznie od 2005 roku, a trzeci rok z rzędu jego operatorem jest Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych. Konkurs finansowany jest ze środków Citi Foundation i realizowany w partnerstwie z Fundacją Citi Handlowy im. L. Kronenberga (partner merytoryczny). Konkurs wspiera także Koalicja na rzecz Mikroprzedsiębiorczości w skład której wchodzą renomowane instytucje i organizacje biznesowe. W celu wyłonienia zwycięzców powołano Kapitułę Konkursu, członkami której są znani polscy eksperci i przedsiębiorcy.

Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są poprzez formularz na stronie internetowej Konkursu [www.mikroprzedsiebiorcaroku.com] od 1 października do 15 listopada 2019 r.

Osoba do kontaktu:

Andriy Tsyaputa
Specjalista ds. komunikacji | Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych

T: +48 534 122 907   |   E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

„Praca rzemieślników Koroną Maryji” pod takim hasłem w niedzielę 25 czerwca odbyła się 

XXXVI Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W uroczystości brało udział wiele delegacji organizacji rzemieślniczych, w tym zrzeszonych w naszej Izbie. Po przejściu Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich i wprowadzeniu Starszyzny oraz pocztów sztandarowych odprawiona została uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza Diecezji Beskidzko – Żywieckiej Romana Pindla. Następnie uczestnicy Pielgrzymki przemaszerowali przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.

Uroczystości pielgrzymkowe połączono z ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się uczniów i mistrzów rzemiosła.

W tym roku Zarząd naszej Izby wytypował do tego wyróżnienia Mistrza cukiernictwa Eugeniusza Onyśka z Cechu Rzemiosł Różnych w Łukowie,  oraz jego uczennicę Karolinę Tronowską

 

  

 

  

28 czerwca 2017r.

 


 

Finał Ogólnopolskiego Konkursu BHP " BEZPIECZNIE OD STARTU"

 

W dniu 31 maja 2017r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbył się finał XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych " BEZPIECZNIE OD STARTU". W finale konkursu  udział wzięły 23 reprezentacje Izb Rzemieślniczych.

Naszą Izbę reprezentowali zwycięzcy odbytych w dniu 19 kwietnia br. eliminacji regionalnych konkursu :

Katarzyna Jóźwik uczennica III roku nauki w zawodzie fryzjer z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku 
i  Marcin Tobiasz
uczeń III roku nauki w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych z Cechu Rzemiosł Różnych w Garwolinie.

W wyniku przeprowadzonego przez komisję konkursową testu z zakresu prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy wynikło, że Marcin Tobiasz zajął w konkursie IV miejsce na 46 uczestników, a w rywalizacji drużynowej nasi reprezentanci zajęli III. Laureaci i pozostali uczestnicy Ogólnopolskiego finału Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy. Dyplomy wręczono również Izbom Rzemieślniczym, których reprezentacje zajęły trzy czołowe lokaty w klasyfikacji drużynowej.

    

 Warszawa,01.06.2017 r.


 

 

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie przeprowadzony przez Firmę Budowlaną „WALD-GLOB” Jan Radecki s.j. z Pułtuska dla wychowanków Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego zakończył się sukcesem. Pięciu uczestników przygotowania zdało z wynikiem pozytywnym egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną Izby. Uroczyste wręczenie świadectw czeladniczych odbyło się 28 kwietnia 2017r. podczas uroczystości rozdania świadectw ukończenia liceum i technikum w siedzibie Instytutu z udziałem przedstawiciela Rzemiosła.

 

      

09-05-2017r.


W dniu 19.04.2017r. w siedzibie Izby w Warszawie odbyły się regionalne eliminacje XVII edycji Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych zrzeszonych w strukturach Izby „ BEZPIECZNIE OD STARTU”.

Do Konkursu reprezentacje zgłosiły następujące organizacje:

 1. Cech Rzemiosł Różnych w Garwolinie:
 2. Cech Rzemiosł Różnych w Łukowie:
 3. Cech Rzemiosł Różnych w Płocku:
 4. Cech Rzemiosł Różnych w Siedlcach:
 5. Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Mławie:
 6. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku:

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy w Warszawie i Izby Rzemieślniczej Mazowsza Kurpi i Podlasia w Warszawie w wyniku przeprowadzonych eliminacji i uzyskanych przez poszczególnych uczestników punktów uznała, że w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych na szczeblu ogólnokrajowym Izbę reprezentować będą:

 1. Marcin Tobiasz -  I miejsce w eliminacjach,
 2. Katarzyna Jóźwiak - II miejsce w eliminacjach.

Wszyscy uczestnicy eliminacji regionalnych uhonorowani zostali okolicznościowymi dyplomami i otrzymali nagrody rzeczowe.

             

 

 20 kwietnia 2017


 

20 stycznia 2017 roku w Broku odbyła się konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele zrzeszonych w naszej Izbie organizacji rzemiosła.

Główna część konferencji poświęcona była omówieniu spraw związanych z rzemieślniczą oświatą zawodową i innymi zmianami przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni Goście:

- Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik

- Dyrektor ZRP – Norbert Pruszanowski,

- Zastępca Dyrektora ZRP Andrzej Stępnikowski

- Robert Lenart – Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego

- Grażyna Zalewska – Zastępca Prezesa ZDZ.

Na wstępie Prezes Zarządu Mieczysław Lipowski – przedstawił krótką informację podsumowującą rok 2016 i działania Izby na rok 2017.

Następnie Zastępca Dyrektora Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Pan Andrzej Stępnikowski omówił sprawy związane z oświatą zawodową w kontekście bieżących zmian w systemie oświaty.

Zagadnienia związane z funduszami Unijnymi omówił Dyrektor ZRP ds. Funduszy Unijnych Norbert Pruszanowski.

Spotkanie było również okazją do  wręczenia odznaczeń zasłużonym działaczom i pracownikom rzemiosła.

 Najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym „Honorową Odznaką Szabla im. J.Kilińskiego” zostali uhonorowani:

Jan Kaliński – Starszy Cechu w Żyrardowie oraz

Lech Kosiakowski – Kierownik Biura Spółdzielni Rzemieślniczej „Wielobranżowa” z Płocka.

„Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego” odznaczeni zostali:

                        -  Zbigniew Bednarek

                        - Andrzej Wojtkowiak

„Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego” odznaczeni zostali:

                        - Otłowski Janusz

                        - Wyrzykowska Halina

                        - Stanisław Walczak

                        - Andrzej Liberek

„Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego” wyróżnieni zostali:

                        - Stanisław Gałązka

                        - Arkadiusz Kowalski

                        - Robert Wasiak

„Honorową Odznaką Izby” odznaczeni zostali:

- Marek Grabowski

- Ryszard Drab

Na zakończenie spotkania odbyła się część integracyjna spotkania, która była okazją do podzielenia się opłatkiem i złożenia życzeń w Nowym Roku.

 

   

                

 

 


 

W dniu 14 listopada 2016 r. odbyła się w Domu Polonii w Pułtusku konferencja pod Patronatem Honorowym Pana Henryka Kowalczyka Ministra – Członka Rady Ministrów, przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów nt. „Oświata zawodowa, podatki i funkcjonowanie samorządu gospodarczego w kontekście planowanych zmian systemowych oraz źródła innowacji i finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Organizatorem konferencji byli: Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego realizator projektu – Enterprise Europe Network oraz Izba Rzemieslnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie i Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku.

Udział w konferencji wzięli między innymi dostojni Goście w osobach:

Pana Ministra Henryka Kowalczyka,

Pani Teresy Wargockiej – Minister Edukacji Narodowej

Pana Jerzego Bartnika – Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego

Pani Jolanty Kosakowskiej – Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP,

Pana Jana Zalewskiego Starosty Pułtuskiego,

Pana Pawła Terleckiego – Mazowieckiego Wojewódzkiego Komendanta OHP

i wielu innych wyśmienitych Gości, przedstawicieli władz samorządu terytorialnego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele Cechów Rzemieślniczych, Spółdzielni Rzemieślniczych, Stowarzyszeń Branżowych zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz przedsiębiorcy członkowie Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku i przedstawiciele organizacji współpracujących.

Konferencja przebiegała w bardzo spokojnej atmosferze, mimo omawiania i dyskusji na najbardziej żywotne tematy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i szkolnictwa zawodowego w kontekście wprowadzanych, przez aktualne władze, zmian w przepisach prawa.

Zarówno Pan Minister  Henryk Kowalczyk jak i Pani Minister Teresa Wargocka w swoich podsumowujących wystąpieniach obiecali wziąć pod uwagę, przy dalszych pracach nad nowelizowanymi przepisami prawa, wnioski, postulaty i propozycje konkretnych rozwiązań, które zostały w trakcie konferencji zgłoszone przez wszystkich uczestników zabierających głos w dyskusji.

Konferencja zakończyła się wspólnym lunchem ok. godz. 15,00.

 


 

W dniu 15 września 2016 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli rzemiosła w osobach: Jerzy Bartnik – prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Włodzimierz Ostrowski – członek Zarządu Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Zdzisław Łapiński – dyrektor Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Jerzy Załoga – Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, Janusz Borzyński – dyrektor biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku z Henrykiem Kowalczykiem – Ministrem – członkiem Rady Ministrów, Przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Na spotkaniu omówiono istotne dla rzemiosła problemy dotyczące projektu ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym, oświaty zawodowej oraz podatków.

Prezes ZRP Jerzy Bartnik zadeklarował wolę współpracy ekspertów wywodzących się z środowiska rzemieślniczego oraz organizacji rzemiosła w pracach wszelkich gremiów przygotowujących nowelizację ustaw i rozporządzeń lub projekty nowych aktów prawnych dotyczących szeroko pojętego funkcjonowania rzemiosła w Polsce.

Na zakończenie spotkania wspólnie ustalono potrzebę debaty przedstawicieli ZRP oraz środowisk rzemieślniczych i organizacji rzemiosła zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia z przedstawicielami Rządu RP, która zostanie zorganizowana w listopadzie br. w Pułtusku.

Debata odbędzie się pod patronatem Ministra – członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Stałego Komitetu Rady Ministrów Henryka Kowalczyka.

 

dn. 27.09.2016 r. 


W niedzielę 26 czerwca w 1050 rocznicę Chrztu Polski po raz 35 odbyła się  Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W uroczystości brało udział wiele delegacji organizacji rzemieślniczych, w tym zrzeszonych w naszej Izbie. Po przejściu Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich i wprowadzeniu Starszyzny oraz pocztów sztandarowych odprawiona została uroczysta Msza Święta. Następnie uczestnicy Pielgrzymki przemaszerowali przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości pielgrzymkowe połączono z ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się uczniów i mistrzów rzemiosła.

W tym roku Zarząd Izby wytypował do tego odznaczenia:

Zbigniewa Golatowskiego– mistrza mechanika pojazdów samochodowych z Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku, oraz jego ucznia Sebastiana Prusa

Sztandar Izby w orszaku wprowadzającym na wały Jasnej Góry. Uhonorowani Mistrz i Uczeń

XXXV Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę  26 czerwca 2016 r.  Jak co roku w ostatnią niedzielę czerwca na Jasnej Górze odbędzie się Ogólnopolska Pielgrzymka Rzemiosła pod hasłem "Rzemiosło z Maryją Bramą Miłosierdzia". Tegoroczna Pielgrzymka odbywać się będzie w 1050 - lecie Chrztu Polski.  Co roku jest to okazja do dziękczynienia za miniony czas.Program Pielgrzymki:   8,50 Zbiórka uczestników przy pierwszej stacji drogi krzyżowej na Wałach Jasnogórskich.   9,00 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich - prowadzi ks. kan. Mariusz Kołodziej 10,00 Procesja formuje się przy figurze Matki Bożej na placu Jasnogórskim
 10,30 Wprowadzenie Starszyzny Cechowej i pocztów sztandarowych przez o.Stanisława Rudzińskiego OSPPE
           Wręczenie dyplomów - uhonorowanie Mistrzów Rzemiosła oraz uczniów .11,30 Msza Święta 13,30 Po Mszy Św. przejście ze sztandarami przed Obraz Matki Bożej Częstochowskiej.                                                                
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału.

 


 W dniu 03 czerwca 2016 r. w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Broku, odbyły się obrady Zjazdu Delegatów Organizacji zrzeszonych w Izbie.

W obradach Zjazdu uczestniczyli przedstawiciele Związku Rzemiosła Polskiego: Prezes Jerzy Bartnik,  Dyrektor Jolanta Kosakowska  oraz Wicedyrektor Andrzej Stępnikowski.  Zakład Doskonalenia Zawodowego reprezentował jego Prezes Robert Lenart.

Na początku spotkania Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik w asyście Prezesa Izby Mieczysława Lipowskiego wręczył odznaczenia rzemieślnicze:

Platynowy Medal im. J.Kilińskiego otrzymali:

 1. Zygmunt Świętochowski ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Węgrowie
 2. Robert Marczak - z Cechu w Węgrowie
 3. Marek Białogrodzki - z Cechu w Łukowie
 4. Stanisław Kaczorowski z Cechu w Sierpcu
 5. Bogdan Marynowski z Cechu w Łęczycy
 6. Ewa Nisiobędzka z Cechu w Ostrołęce
 7. Piotr Zygmunt z Cechu w Makowie Mazowieckim

 Złoty  Medal im. J.Kilińskiego :

 1. Robert Lenart - Prezes ZDZ
 2. Zbigniew Kołodziej z Cechu w Łukowie
 3. Włodzimierz Ostrowski z Cechu w Pułtusku
 4. Marian Rybicki z Cechu w Łosicach
 5. Andrzej Liberek z Cechu w Płońsku

Srebrny Medal im. J.Kilińskiego:

 1. Robert Wasiak z Cechu w Kutnie

Honorową Odznakę Rzemiosła :

 1. Wojciech Koziczyński ze Spółdzielni Rzemieślniczej w Płocku

Obrady Zjazdu przebiegły w spokojnej atmosferze.

Podczas obrad zatwierdzone zostały sprawozdania organów statutowych i udzielono absolutorium Zarządowi. Zatwierdzone zostały również sprawozdania finansowe za rok 2015 i przyjęte plany na rok 2016.

Podjęto również uchwałę o zmianie w Statucie Izby wynikają z nowelizacji Ustawy o rzemiośle.

 W trakcie spotkania Dyrektor Związku Rzemiosła Polskiego Jolanta Kosakowska przedstawiła obecna sytuację oświaty rzemieślniczej w Polsce oraz planowane przez Rząd zmiany w oświacie zawodowej.

 

              

 

 Warszawa, 04.06.2016

 

W dniu 14.04.2016 r w siedzibie Izby w Warszawie odbyły się regionalne eliminacje XVI Ogólnopolskiego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.

     Do eliminacji swoje reprezentacje zgłosiły Cechy w: Garwolinie, Łukowie, Płocku, Mławie, Siedlcach i Pułtusku.

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli Okręgowej Inspekcji Pracy i Izby w wyniku przeprowadzonych eliminacji i uzyskanych przez poszczególnych uczestników punktów uznała, że w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu, który odbędzie się dnia 18.05.2016 r.  w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego Izbę reprezentować będą: Marcin Tobiasz z Cechu Rzemiosł w Garwolinie i Karolina Tronowska z Cechu Rzemiosł Różnych w Łukowie. Zwyciężcy eliminacji  uhonorowani zostali przez organizatorów nagrodami i dyplomami. 

     Wręczono także Listy gratulacyjne Cechom, które zgłosiły i przygotowały swoje reprezentacje do eliminacji.

        

  

W dniu 16 lutego 2016 r. w Izbie Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Firmą Budowlaną „WALD – GLOB” Jan Radecki S.J. członkiem Cechu w Pułtusku, a Instytutem Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego reprezentującego Miasto Stołeczne Warszawę, na przeprowadzenie długoterminowego kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego w zawodzie ”monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie” dla sześciu chłopców głuchoniemych z Grodna (Białoruś).

 

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane na terenie działania naszej Izby.

           

 


W dniu 15 stycznia 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Broku odbyło się spotkanie Noworoczne przedstawicieli środowiska rzemieślniczego zrzeszonego w naszej Izbie.

Spotkanie zaszczycili swoją obecnością zaproszeni Goście w tym między innymi:

Adam Struzik Marszałek Województw Mazowieckiego,

Jerzy Bartnik – Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

W trakcie spotkania zostały wręczone najwyższe odznaczenia rzemieślnicze.    

"Szablę im. Jana Kilińskiego"z rąk Prezesa Zawiązku Rzemiosła Polskiego otrzymali:

Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

oraz Tadeusz Wyszyński – Senior Płockiego Rzemiosła.

                           

 

 Również zasłużeni działacze samorządowi rzemiosła oraz pracownicy organizacji rzemieślniczych otrzymali poniższe odznaczenia:

 • Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego – Andrzej Kowalski – Członek Zarządu Izby
 • Złoty Medal im. Jana Kilińskiego – Andrzej Makulec – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Zuzanna Matyka – Pracownik Izby,
 • Srebrny Medal im. Jana Kilińskiego – Grzegorz Lipowski – Rzemieślnik z Płocka,
 • Honorową Odznaką Rzemiosła – Agnieszka Harasim – Pracownik Izby,
 • Złotą Odznakę za Szkolenie Uczniów w Rzemiośle – Jerzy Gajownik – Rzemieślnik Cechu z Łukowa.

Podczas spotkania Marszałek Województwa Mazowieckiego podziękował za przyznane odznaczenie. Pozytywnie ocenił również zaprezentowane wyniki działalności Izby.

Stwierdził, że bardzo ważnym dla Niego jest współdziałanie z przedstawicielami organizacji pracodawców poprzez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego. Podkreślił, że jest to ważna platforma porozumienia i wypracowywania decyzji niezbędnych dla rozwoju gospodarczego Województwa Mazowieckiego. Przedstawił plany dofinansowania działalności gospodarczej (małych i średnich przedsiębiorstw) oraz szkolnictwa zawodowego na najbliższe lata.

Następnie Dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej Pani Jolanta Kosakowska omówiła sprawy związane z oświatą zawodową i zmianą Ustawy o rzemiośle.

Na zakończenie zebrani przełamali się opłatkiem i złożyli sobie nawzajem życzenia Noworoczne.

    


          15-01-2015 r.


 

Komisja w zawodzie kucharz została powołana.

W dniu 21-12-2015 r. Zarząd Izby powołał Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzania egzaminów czeladniczych, mistrzowskich i sprawdzających w zawodzie kucharz.

Rozpoczęliśmy nabór wniosków o dopuszczenie do egzaminu.

 Więcej informacji w zakładce oświata i pod numerami telefonów 22 620 50 17 , 22 620 96 98.

22-12-2015 r.

 


W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 listopada 2015 roku pod pozycją 1782 zapisana została ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rzemiośle.

Wprowadzone w  ustawie zmiany dostosowują rozwiązania prawne do dzisiejszych realiów i uwzględniają  potrzeby środowiska.

Najważniejsze zmiany:

 • przyjęcie definicji rzemieślnika;
 • poszerzenie członkostwa w cechach;
 • wprowadzenie pojęcia członka wspierającego,
 • powrót zawodu kucharz do rzemiosła;
 • uaktualnienie samej definicji rzemiosła; zwiększenie limitu zatrudnienia w firmach rzemieślniczych do 250 pracowników;
 • ujednolicenie opłat za egzaminy czeladnicze i mistrzowskie;
 • wprowadzenie do ustawy zapisu – kształcenie zawodowe w rzemiośle odbywa się na zasadach kształcenia dualnego;
 • zmiana zasady tworzenia izb i cechów; prawo do zakładania i prowadzenia szkół zawodowych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, czyli 5 grudnia 2015 roku.
    

09-11-2015 r. 

CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŻYRARDOWIE

ZRZESZAJĄCY RZEMIEŚLNIKÓW

Zaprasza zainteresowane osoby młodociane na 3 letnią praktyczną naukę zawodów, między innymi w zawodzie:

Cukiernik ;  Fryzjer; Piekarz;  Rzeźnik Wędliniarz;  Mechanik pojazdów samochodowych;  Elektromechanik pojazdów samochodowych;

Elektromechanik; Lakiernik samochodowy; Blacharz samochodowy; Ślusarz; Wulkanizator; Kamieniarz; Stolarz; Krawiec; Kucharz małej gastronomii;

Elektryk;   Fotograf; Murarz – Tynkarz; Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych;  Zegarmistrz

Uczniowie mogą zawierać umowy z rzemieślnikami od 1 września 2015 roku w biurze Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Żyrardowie przy ul. Bohaterów Warszawy 53. W razie jakichkolwiek pytań prosimy interesantów o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00 pod numerami telefonu:

- Biuro Cechu: 46 855 39 42

- Prezes Cechu Jan Kaliński – 600 042 089 

W niedzielę 28 czerwca odbyła się XXXIV Pielgrzymka Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę.

W uroczystości brało udział wiele delegacji organizacji rzemieślniczych tym zrzeszonych w naszej Izbie. Po przejściu Drogi Krzyżowej na wałach Jasnogórskich i wprowadzaniu Starszyzny oraz pocztów sztandarowych uroczystą Mszę św. koncelebrował Ks. Bpa. Dra Ryszard Kasyna – Biskup Pelpliński. Następnie uczestnicy Pielgrzymki przemaszerowali przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystości pielgrzymkowe połączono z ceremonią wręczenia okolicznościowych dyplomów dla wyróżniających się uczniów i mistrzów rzemiosła.

W tym roku Zarząd Izby wytypował do tego odznaczenia:

Jana Budnego – mistrza instalatorstwa sanitarnego i ogrzewania z Cechu Rzemiosł Różnych w Przasnyszu, oraz jego ucznia Patryka Borzymowskiego

 

  

Sztandar Izby i poczet sztandarowy. Wyróżnieni mistrz i uczeń

06-07-2015 r.


 

W dniu 22 maja 2015 r. w Ośrodku Szkolno Wypoczynkowym w Broku, odbyły się obrady Zjazdu Delegatów Organizacji zrzeszonych w Izbie.

W obradach Zjazdu uczestniczył Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, oraz przedstawiciel Izby w Krajowej Radzie Duszpasterskiej Władysław Wawdejuk.

Na początku spotkania Prezes Związku Rzemiosła Polskiego wręczył odznaczenia zasłużonym działaczom Izby:

 • Ryszardowi Bednarskiemu, który został uhonorowany najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym Honorową Odznaką „Szabla Kilińskiego”, oraz
 • Eugeniuszowi Onyśk odznaczony Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego.

 

W trakcie spotkania Prezes Związku Rzemiosła Polskiego przedstawił obecną sytuację rzemiosła i jego problemy związane z sytuacją ekonomiczno – gospodarczą w kraju, jak i wpływie przepisów wspólnotowych i krajowych na bieżącą działalność małych i średnich zakładów rzemieślniczych, planowanych przez Rząd zmianach w oświacie zawodowej.

Przedstawiciel Izby w Krajowej Radzie Duszpasterskiej zaapelował o mobilizację rzemiosła i liczniejszy udział rzemieślników wraz z rodzinami w XXXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę w dniu 28 czerwca br.

Podczas obrad zatwierdzone zostało sprawozdanie finansowe Izby za 2014 r. oraz przyjęto plan finansowy Izby na 2015 r. Przyjęte zostało również sprawozdanie z działalności Izby oraz uchwalono plan działalności Izby na kolejny rok.

Dokonano wyborów uzupełniających Delegatów na Kongres Rzemiosła Polskiego.

 

       

  

  Brok 22 mama 2015 r.


 

      W dniu 04 marca 2015 r. w godz. 20,00 - 21-00 w Radiu RDC (Radio dla Ciebie) odbył się wywiad pt. "Upadające zawody, upadające rzemiosło w regionie", w którym udział wzięli: Zdzisław Łapiński - Dyrektor Izby Rzemieślniczej Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie oraz w łączności telefonicznej Janusz Bańkowski - Pełnomocnik Izby i Tadeusz Kaniewski Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Siedlcach.

W wywiadzie na zaproszenie Radia udział wziął również Jacek Całus Prezes Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.

 05-03-2015 r.

link do wywiadu:http://rdc.pl/informacje/upadajace-zawody-upadajace-rzemioslo-w-regionie-posluchaj/

 


 

W dniu 14 stycznia br. w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Broku odbyło się Noworoczne spotkanie z przedstawicielami zrzeszonych w Izbie organizacji.  Robocza część narady poświęcona była omówieniu spraw związanych z oświatą zawodową i funduszami unijnymi.

Przedstawiciel Związku Rzemiosła Polskiego przekazał informację na temat możliwości wsparcia dla rzemiosła i jego organizacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 - 2020.

W spotkaniu, któremu przewodniczył Prezes Izby Mieczysław Lipowski, uczestniczyli oprócz przedstawicieli zrzeszonych w Izbie organizacji Członkowie Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego, a także Seniorzy Rzemiosła i pracownicy Izby.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni Goście: Panowie Norbert Pruszanowski i Andrzej Stępnikowski - Dyrektorzy Związku Rzemiosła Polskiego, oraz Robert Lenart i Grażyna Zalewska - Prezes i Wiceprezes Związku Doskonalenia Zawodowego w Warszawie.

W drugiej części spotkania uczestniczy podzieli się opłatkiem i złożyli sobie życzenia noworoczne. Następnie odbył się wspólny, uroczysty obiad.

15-01-2015 r.W dniu 15 października 2014r. odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym w Broku zorganizowana przez Izbę konferencja wpisująca się w cykl konferencji upowszechniających projekt „Platforma Flexicurity MiŚP  - Kreowanie płaszczyzny   współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP" –  możliwości   potwierdzania kwalifikacji zawodowych dla zwiększenia  zatrudnienia. Zaproszenie na konferencję skierowana było do właścicieli zakładów rzemieślniczych, przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji egzaminacyjnych.

16-10-2014 r.


 W Izbie trwa nasilona kampania egzaminacyjna. Komisje egzaminacyjne przeprowadzają egzaminy czeladnicze, mistrzowskie i sprawdzające w 37 zawodach. Największym zainteresowaniem kandydatów do egzaminów cieszą się zawody: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, cukiernik, piekarz, elektryk i stolarz. Osoby zainteresowane zdobyciem cenionych na rynku pracy, rzemieślniczych kwalifikacji zawodowych zapraszamy do kontaktu z Izbą.

Szczegóły w zakładce – Oświata.

12-09-2014 r.