IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
Czcionka:

Odwoławczy Sąd Rzemieślniczy rozpatruje odwołania od orzeczeń i postanowień Sądów Cechowych. Sąd Odwoławczy może zmienić, uchylić lub utrzymać w mocy orzeczenie lub postanowienia Sądu Cechowego.

Od orzeczenia lub postanowienia Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego nie przysługują środki odwoławcze.

Skład Odwoławczego Sądu Rzemieślniczego

  • Zygmunt Celiński - Przewodniczący
  •  Bożena Kapczyńska - Zastępca Przewodniczącego
  • Wiesław Kowalski - Członek
  • Tomasz Majak - Członek
  • Robert Marczak - Członek