IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
Czcionka:

Majątek Izby wykazany jest w rocznych sprawozdaniach składanych do Krajowego Rejestru Sądowego (po Zjeździe delegatów organizacji zrzeszonych w Izbie), każdego roku najpóźniej do 30 czerwca za rok poprzedni.

Nr KRS: 000108264