IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
Czcionka:

Zarząd w okresie między Zjazdami jest najwyższym organem Izby i wykonuje funkcje uchwałodawcze

w sprawach określonych w Statucie do jego kompetencji oraz kieruje bezpośrednio działalnością Izby.

Skład Zarządu Izby:
  • Włodzimierz Ostrowski -  Prezes Zarządu Izby
  • Włodzimierz Sokół - Zastępca Prezesa Zarządu
  • Ryszard Bednarski - Sekretarz Zarządu
  • Andrzej Kowalski Członek Zarządu
  • Jarosław Rzepko - Członek Zarządu

Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu Izby.   

Na zewnątrz Izbę reprezentują: Prezes Zarządu Izby i jeden z jego zastępców lub osoby upoważnione przez Zarząd.     

Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Izby składają dwaj członkowie Zarządu lub członek Zarządu i pełnomocnik; przynajmniej jedną z tych osób powinien być Prezes Zarządu Izby lub jego Zastępca.