IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
Czcionka:

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie całokształtu działalności Izby. Kadencja Komisji trwa 4 lata.

Skład Komisji Rewizyjnej.

-          Przewodniczący Komisji Rewizyjnej    - Andrzej Makulec

-          Zastępca Przewodniczącego                  - Jan Budny

-          Sekretarz Komisji                                 - Eugeniusz Onyśk