IZBA RZEMIESLNICZA MAZOWSZA, KURPI I PODLASIA W WARSZAWIE
00-801 Warszawa, ul. Chmielna 98
Czcionka:

Godziny pracy Biura Izby: 8.00 - 15.00 codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt.

Interesanci obsługiwani są również przez Pełnomocników Izby w Biurach Terenowych Izby.

 

Sprawy załatwiane są w oparciu o:

  • przepisy KPA, Ustawy o rzemiośle, Statutu Izby, wg. upoważnień i kompetencji oraz przepisów prawa materialnego właściwego do ich załatwienia,
  • standardy określone w systemie zarządzania jakością ISO 9001-2008, który Izba wdrożyła w 2002.